Allvarligt bakslag för åsiktsfrihet i USA

Det är inte bara i Sverige som studenter möter mothugg när de vill arbeta inom skolorna för att uttrycka sin tro på Jesus och Guds ord. Nu har USA's högsta domstol beslutat att en kristen studentgrupp inte får registreras vid en skola i Kalifornien, enligt Dagen.

I gruppens trosbekännelse står bland annat att 'kristna inte bör involvera sig i sexuella relationer utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna', något skolan anser vara diskriminerande.

Enligt amerikanska federala lagar får man inte utesluta någon på grund av sexuell läggning, religiös tro eller annat som skyddas av federal och statlig lag. Om man hårddrar lagen och den nyligen avkunnade domen, lär många kristna organisationer i USA få svårigheter framöver. Innebär det här att kristna grupper måste acceptera också personer som har en annan religiös inriktning än den kristna?

Att inte tillåtas registreras innebär stora ekonomiska sanktioner. Enligt bibeln är det som händer typiska tecken på att vi lever i den yttersta tiden.