Pingstvän nekas träffa sin dotter

I Danmark har en man som är pingstvän nekats träffa sin dotter på grund av att han tagit med henne på möte. Björn O. Hansen rapporterar i sin blogg att myndigheterna skriftligt uttalat följande:
"Villkor för umgänge är att (fars namn) inte tar med (dotterns namn) till platser där pingstkyrkan/missionens medlemmar dyrkar sin religion."
Det är minst sagt uppseendeväckande att danska mayndigheter lägger sig i hur danska medborgare ger uttryck för sin tro, fortsätter Björn sin blogg. Jag kan bara hålla med.
Relaterad länk: http://www.vl.no/kristenliv/article22839.zrm

Kommentarer

Anonym sa…
Ofattbart elakt av myndigheterna. Tar pappan med sin dotter på sådant, då är det en bra pappa.