Första fallet av svenskar som flyr landet pga förbud att hemundervisa?

I dagarna publicerade en svenskspråkig tidning i Finland en artikel om familjen Hammarnejd som flytt från Sverige för att i lugn och ro kunna fortsätta hemundervisa sina barn. Hammarnejd skriver själv om artikeln här.
Situationen i Sverige blir allt trängre för den som inte vill anpassa sig och sända sina barn till samhällets skolor. Redan, trots att lagen medger rätten till hemundervisning, har flera familjer fått avslag på sina ansökningar, till och med med hänvisning till nya lagen, som inte ens klubbats igenom!!
Om regeringens förslag till ny skollag antas kommer det med stor sannolikhet innebära att flera familjer lämnar landet. Föräldrarätten och familjerätten, får ge vika för samhällets intressen att från vaggan till graven styra medborgarnas intressen. Alla ska formas och fostras in i ett och samma tänkande. Skrämmande!
Det finns ett land i Europa, Tyskland, som förbjuder hemundervisning, vars skollag stiftades 1938 av ingen mindre än nazikämpen Adolf Hitler. Vart är Sverige på väg?

Kommentarer