RFSL fortsätter pulverisera familjen

Stärk familjens rättigheter! Med en förvrängd familjesyn säger sig RFSL ställa upp på det mottot. Men hur? Genom att slå sönder familjen och istället lagstifta om en ny familjesyn med onaturliga och perversa relationer som norm. Skam!
På debattsida i Aftonbladet skriver Felix König att styrkan är inte att bevara familjen utan att omvärdera vad som är en familj, något som ligger i tiden. Det är som att säga till en alkoholist att vi ändrar synen på missbruk och vips, så är han inte längre en missbrukare.

Den homosexuella rörelsens fiende nummer ett verkar vara att människor uppmanar till trohet och tror på familjen i ordets rätta bemärkelse. Istället vill man lagstifta om att alla former av relationer ska klassas som familj.