Var går gränsen mellan liv och död?

Rätten till livet är okränkbart från konceptionsögonblicket till döden. Så lyder en del av grundlagen i det land jag arbetar i - Dominikanska republiken. Kom att tänka på formuleringen då jag läste om den svenska kvinnan som i ett brev till Socialstyrelsen vädjar om hjälp att få avsluta sitt liv. Hennes fall verkar vara ett gränsfall där ingen av Sveriges ansvariga politiker egentligen vet vilka regler som gäller.

Dödshjälp är förbjudet i Sverige, förbjudet är också tvångsvård, förutom i vissa fall. Om kvinnan hade haft möjligheten att själv koppla bort den konstgjorda andningen genom vilken hon lever, hade situationen varit annorlunda, juridiskt sett. Men nu vädjar hon till sjukvården om hjälp - att få dö.
En cancerpatient kan vägra ta emot cellgiftsbehandling och en diabetiker har rätt att vägra insulin, trots att dessa mediciner kan vara helt nödvändiga för att överleva.

Som kristen är det inte svårt för mig att ta ställning. Guds ord säger att ingen har rätt att ta någon annan människas liv, att livet är en gåva från Gud och att det bör vårdas. Samtidigt kan man fråga sig, hur långt människan kan gå i att uppehålla ett liv på konstgjord väg, ett liv som utan den moderna teknik som finns idag, för länge sedan hade varit släckt.

Den aktuella kvinnan föddes i Sverige och har under hela sitt liv fått del av en vård som i många andra länder få har råd med. Exempelvis här i Dominikanska republiken så skulle kliniken inte tveka att stänga av respiratorn och slänga ut patienten från sjuksalen om hon inte kunde betala för sig. Så ser vården ut - i ett land som stadgat om rätten till liv i konstitutionen.

Var går gränsen? Ingen har rätt att ta en annan människas liv! Men...

Hanterar vi den frågan korrekt i alla olika fall? Svensk välfärd tar många människoliv varje år, svensk exportpolitik likaså, där vapen och vodka hör till de riktiga guldkalvarna. Alla tiotusentals aborter som lagligt genomförs varje år är också det en form av dödshjälp - nästan uteslutande i välfärdens tjänst.

Det finns fler exempel, från exempelvis människor som starkt fördömer eutanasi men samtidigt missköter sin egen kropp och åsamkar sig själva en för tidig död. Vad är mer rätt än det andra?
Gud ger liv och människan skördar död. Så kan man beskriva en bister verklighet i vår värld idag.

Utan att kunna ge ett klart svar på den fråga som media förmedlat vidare till det svenska folket, om den aktuella kvinnan har rätt att få avsluta den konstgjorda andningen eller inte, kan jag dock tillföra debatten en sanning som gäller inte bara kvinnan, utan oss alla:
Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas.
Citerat ur Hebreerbrevet 9:27. Första delen tror jag alla är eniga om, att vi alla ska dö. Men sen: Dömas? Av vem? Till vad? Varför? Bibeln har svaret.

Det stora med det budskapet bibeln ger oss är att oavsett vilken människa vi är så har det svar att ge. Döden är ett tungt område att närma sig eftersom det handlar om sådant vi inte känner till. Dock säger bibeln att den som är i Kristus, blir befriad från döden. Med andra ord erbjuds människan ett liv som aldrig någonsin kommer att dö!
Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. Det finns ett liv efter döden!

Länkar:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patienter-har-ratt-till-sin-egen-dod_4446203.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6804455.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article6798377.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lag-star-mot-lag-vad-galler-1.1064050
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.334817-dodshjalp-kansligt-amne-i-sverige
http://hd.se/ledare/2010/03/19/ratten-till-ett-vardigt-slut/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/socialstyrelsen-rad-om-dodshjalp-vid-arsskiftet_4442373.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-lander-tillater-aktiv-dodshjalp-1.1064090
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6804459.ab
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1922936/hagglund-varje-form-av-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabel
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206377

Kommentarer

Ludvig sa…
Ja detta var inte lätt att ta ställning till. När det däremot gäller aborter i vårt land så används dom ju som preventivmedel, tyvärr. Man kan undra vad Gud tycker om detta.