Upplys om hemundervisning!

Senaste tiden har flera artiklar om hemundervisning publicerats i media. Det är bra, för att ge en mer rättvis bild åt en undervisningsform som visat sig vara mycket bra och funktionell. Alltför ofta dömer kommunala myndigheter hemundervisande föräldrar utan att ha kunskap om vare sig hur hemskolning fungerar eller om att det är varje förälders rättighet att själv välja undervisningsform för sina barn.
På hemundervisning.se finns en länklista till alla de artiklar som på olika sätt skrivit om hemundervisning det senaste året. Om du ser att någon text saknas, skicka gärna ett meddelande för komplettering.
Senast idag har minst fyra medier skrivit om hemundervisning:
Trebarnspappan Jonas: Vi hemundervisar våra barn
Om vi gjort som i USA hade polisen kommit
Lagstiftarens rädsla för familjen
Den nya skollagen driver svenska familjer i politisk exil

Kommentarer