Svensk biståndspolitik

Arne Imsen talade ofta om svensk biståndspolitik som han menade var orättfärdig: Sverige ger en dollar i bistånd och tar tillbaka fem genom orättfärdig handelspolitik, exempelvis genom Bofors och Absolut Vodka. Sverige levererar vapen till flertalet av världens väpnade konflikter och framgångssagan Absolut vodka har gett åtskilliga intäkter till statskassan. Dessa två har bidragit mycket till vår välfärd.
Idag publicerar Dagen en debattartikel av Micael Grenholm: "De fattiga ger oss mer än vi ger dem".
Se också den här förklarande bilden

Jesu bud, vilket borde ligga till grund för allt församlingsliv som bär det kristna namnet, säger att vi borde dela med oss, inte av vårt överflöd, men av vårt armod.
"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren."

Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt;
de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla, eftersom var och en behövde.

Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen för det sålda och lade den för apostlarnas fötter, och man delade ut därav, så att var och en fick efter som han behövde.


Se också den här filmen, vilken på ett enkelt sätt förklarar en verklighet:


Kommentarer

Ludvig sa…
Ja den mannen hade rätt i mycket, och det har visat sig långt efteråt, hur rätt ham hade. Man saknar den rösten, han vågade stå för sanningen, även offentligt. Det är ont om dessa profetröster.