Nytt missionscenter i Baptiste, Haiti

Baptiste ligger på ca 1000 meters höjd uppe bland de hatitiska bergen. Vägen dit är krokig och brant och för att ta sig till samhället är det antingen motorcykel eller ett mer terränggående fordon som gäller, om man inte gör som många haitier i bygden, promenerar eller rider. Klimatet uppe bland bergen är betydligt svalare än det vi annars är vana vid här i Karibien, speciellt på nätterna. Baptiste präglas av enkelhet och fattigdom. Over 25 procent av alla barn i bygden har aldrig gått i skola, på grund av att det är för dyrt.

För drygt tre månader sedan åkte vi en grupp från Comunidad Maranata för första gången till Baptiste, mest för att besöka några av församlingens vänner som kommer därifrån. Redan då bestämde vi att besöket skulle följas upp av flera. En kort tid därefter, den 12 januari, drabbas Haiti av den fruktansvärda jordbävning som skördade hundratusentals människoliv och som orsakade att mer än 15 procent av landets invånare ännu denna dag lever som flyktingar i sitt eget hemland. På kort tid samlades mycket medel in av vänner från Norge, Sverige och Danmark med flera platser, vilket möjliggjorde att vi snabbt kunde ordna med hjälpsändningar till de drabbade. Allt sedan jordbävningen har vi kunnat ta med tonvis med livsmedel och mycket mediciner till flera olika platser i Haitis huvudstad Port au Prince. Under senaste resan besökte vi ett tältläger med 512 familjer där var och en av dem fick mat och vatten.

Det aktuella tältlägret saknar elektricitet och då vi samtalade om vad de mest av allt behövde så nämnde de direkt ljus. Kvällarna är mörka och farliga. Utan ljus är det omöjligt att kontrollera vilka som rör sig i lägret. Direkt då vi kom hem från Haiti började vi att leta efter ett dieseldrivet elverk. Vi hittade ett som vi köpte tillsammans med några hundra meter kabel, lampsocklar, vägguttag, glödlampor etc. På måndag, direkt efter påskhelgen, räknar vi med att Nicholas och Sean ska leverera elverket till tältlägret, med hjälp av den buss och förare vi tidigare anlitat.

Parallellt med de hjälpsändningar vi tagit med till Port au Prince, har vi fortsatt att besöka Baptiste. Baptiste skonades från att direkt drabbas av jordbävningen. Dock drabbades man indirekt, på samma sätt som övriga platser i landet. Landets infrastruktur är uppbyggd kring huvudstaden och de flesta är helt beroende av den marknad som utgår därifrån. När nu huvudstaden ligger i ruiner har hundratusentals haitier tvingats återvända till sina samhällen runtomkring i landet, vilket innebär att de som tidigare arbetade in en viss ekonomi för sina familjer runt om i landet, nu istället blivit en belastning då de återvänder med tomma händer. Till Baptiste räknar man med att ca 1500 personer återvänt.

Under den bakomliggande helgen besökte Zebastian, Emanuel och jag Baptiste igen, tillsammans med vår haitiske broder Marceló. Huvudmotivet med den här resan var att hitta ett hus att hyra med tanke på framtida insatser. Då vi började vår vandring genom samhället var det bara några få personer som iakttog vad vi gjorde, men för varje hus vi kom till blev fler och fler engagerade och skulle dra med oss var och en till det de menade skulle vara bästa platsen för oss. Det samlades så mycket folk att vi till slut blev tvungna att avsluta sökandet. Knappt något av alla hus vi tittade på hade vare sig toalett eller tillgång till vatten. Ännu mindre fanns det någon plats att tryggt kunna parkera ett fordon, vilket är något vi kommer att behöva göra.

På eftermiddagen samma dag kommer Marceló till mig och säger att en man han känner, en byggmästare, vilken också är den som lärt Marceló att bygga, tipsat honom om ett hus som ännu inte är färdigt. Vi går dit och besöket slutar med att vi skriver kontrakt på ett hus där vi får egen parkering, terass, två rum samt badrum och utrymme för kök. Den 15 april får vi flytta in. Det här innebär att vi nu har en plats, ett missionscenter, i Baptiste, varifrån vi på ett effektivt sätt kan kanalisera hjälp till den som behöver.

Behoven i Baptiste är många. Som jag tidigare nämnde finns det många barn som aldrig gått i skola. Som en konkret första åtgärd har vi i samråd med Ezechias Savary, vilken förestår bygdens baptistförsamling som också driver en skola, sagt att vi kan bekosta skolgången för ett visst antal barn. Vi räknade ut att kostnaden för varje barn hamnar omkring 1.500 svenska kronor per läsår. Då ingår skoluniform, kollegieblock, penna och sudd, vilket är det material man mest arbetar med, samt lön till läraren. På stående fot sa vi att vi åtminstone kommer att bekosta skolgången för 10 elever, även om jag tror att det kan bli fler än så.
Längre fram räknar vi med att kunna ta emot barn i en egen skola, men eftersom Haiti är ett nytt land för oss att arbeta i, lär vi inte kunna komma igång med det redan till hösten. Som jag tidigare skrivit äger broder Marceló en bit mark i Baptiste som han vill upplåta för missionsarbetet, vilket vi tror kan vara en bra plats för skola. Andra rent humanitära insatser vi planerar med att hjälpa till med i Baptiste är att ordna läkarmottagningar med mediciner, bistå med baslivsmedel etc.

Ett angeläget böneämne för missionsarbetet i Haiti är ett fordon som klarar av vägarna där. En resa från Santo Domingo till Baptiste med bil tar mellan sex och sju timmar, trots att sträckan inte är längre än ca 250 kilometer. Hitintills har vi rest med kommunala färdmedel utan möjlighet att ta med mer material än vi kan bära.

Syskon, det är snart påsk och vi påminns om hur Gud i Kristus har försonat oss med sig själv. I Palavé kommer vi att ha dagliga samlingar under hela helgen. Låt oss vandra vidare framåt på den väg Han banat för oss. Tiden är verkligen kort och Jesus kommer snart! Tills dess får vi väl förvalta de pund Herren har överlämnat åt sin församling.

Kommentarer

Anonym sa…
Det är så gripande att se hur Gud i sin nåd förbereder gärningarna och nu låter er inta nya områden. Jag rördes till tårar när jag läste om det nya missionscentret i Haiti. Jag kom att tänka på två bibelord som Ulla brukar citera Jes 54:2-3 och
Jer 1:10. Gud välsigne er var och en. Fridshälsningar Asta