-Inga nya tillstånd för hemundervisning ges från och med hösten 2010

Trots att skollagen ger föräldrar rätt att själva välja undervisningsform för sina barn, har det blivit allt svårare att få beviljat tillstånd att bedriva hemundervisning. Idag skriver Världen idag om två fall där en familj i Uppsala och en annan i Vimmerby, hotats med vite om de inte sänder barnen till skolan. Båda familjerna har med lagens stöd bedrivit hemundervisning och ansökt i vanlig ordning, men nu, innan rättsprocessen ens är avslutad, kräver kommunen att barnen ska avbryta sina studier, mitt i terminen, för att sändas till den kommunala skolan. Det enda kommunerna hänvisar till är sina nya riktlinjer. I Vimmerby har kommunen låtit meddela att man från och med 2010 inte kommer att bevilja någon ansökan om hemundervisning, trots att lagen fortfarande medger den rätten.

– Det som vi upplevt de senaste 18 månaderna är svårt att förstå för andra. Det liknar politisk förföljelse. Hela samhället vänder sig mot något som är helt lagligt och som praktiseras i andra demokratiska länder, säger Jonas Himmelstrand, ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – Rohus till Världen idag.

Kommentarer