Gårdfeldts hycklande

Homosexuellas rättigheter! Vilket trams! En hel värld verkar lägga sig platt inför de avskyvärda krav som lett till att bland annat Sverige idag utgör plattform för den homomaffia som genom skrämselpropaganda och ful lobbyverksamhet tvingat den lagstiftande kammaren att anpassa Svea rikes lagar till oigenkännlighet. Under den falska marknadsföringen att det ska bli lättare och mer humant för den homosexuelle att leva i det svenska samhället, stiftas nya lagar inom livets alla områden, med tanken att de ska utgöra skydd för en så kallad utsatt folkgrupp.

-Tack gode gud att vi bögar är de betrodda Jesus-experterna, lyser rubriken över Gårdfeldts anförande i Newmill, nästan ordagrant citerat även i DN,
på framstående kulturplats. På ett glamoröst sätt lyfter tidningarna fram prästens uttalanden som om Sverige har blivit näst intill ett paradis för en betryckt och lidande människa. Vilket bedrägeri!

Vad ingen verkar se är att den väg Sverige som nation trätt in på leder mot ett totalt moraliskt fördärv, där ingen längre kan urskilja vad som är rätt och fel. Inte nog med det; den som har och vill framföra en icke politiskt korrekt avvikande åsikt, stämplas som homofob, fanatisk och hatisk.

I skolan har bibliska värderingar plockats bort och ersatts med missionärer från RFSL och RFSU. Vad de tillåts leverera rakt in i klassrummen är mer än skrämmande. Den förälder som är mån om sina barns utbildning och fostran skickar dem inte till samhällets skolor, där specialister grymt och obarmhärtigt utsätter eleverna för en påverkan som bidrar till att beröva dem deras oskuld. Brittiska BBC ger idag ett smakprov på vilka konsekvenser det blir när barn överexponeras genom denna otillbörliga påverkan.

Nu är situationen i Sverige inte så enkel. För den förälder som ser det som angeläget att ge sina barn en bästa tänkbar uppväxt så lägger sig myndigheterna i och säger helt enkelt att det inte går för sig. Från det att barnen är små till dess de går in i vuxenlivet så är det underförstått att det är staten som ska fostra - ingen annan.

Jag läste ur en bok häromdagen - inte bara Stasi - där skrämmande uppgifter presenteras om hur den svenska enhetsskolan formats utifrån nära samarbete med DDR och dess kommunistiska ideologier, uppgifter som länge varit hemligstämplade. Tanken bygger på att familjen ska tas ifrån inflytande över barnens fostran för att ge staten största möjliga utrymme att genomföra sina program med folket. På liknande sätt fungerar det med alla de familjeupplösande lagar som stiftas idag.

Helt rätt har Jesus då han säger: Hela världen är i den ondes våld. I samma vers säger han också att: Vi veta att vi är av Gud! Den kunskapen är en viktig barlast i livet, som inget barn borde berövas. Att vänja den unge att leva ett gudfruktigt liv och att lära känna Jesus, som barnens bästa vän, är att ge ett sant framtidshopp.

Enligt bibeln är den ogudaktiga utvecklingen vi ser äga rum idag ett tidstecken. Jesus säger, att då allt detta börjar ske, så närmar sig också tiden för hans andra tillkommelse!

Kommentarer

Hej!

Ursäktar du mig om jag ställer en fråga som inte hör så mycket till just ämnet du skriver om, men som likväl berör frågan om religiös barnuppfostran och framför allt frågan om religiösa friskolor/utbildning.

Fårgan: har du självinsikten att inse att om du inte hade varit född i just exakt den delen av världen, av just dina nuvarande föräldrar, i just denna tiden, som du nu var, så hade du kunnat ha en precis lika stark religiös övertygelse som du nu (förmodligen) har fast i en helt annan religion, till en helt annat gud?

Vill inte du att barn till muslimska föräldrar skall ha rätt till en utbildning som möjliggör för dem att en dag finna Jesus? Anser du då inte, i konsekvensens namn, med tanke på tidigare resonemang, att barn till kristna föräldrar också skall ha rätt till en utbildning som möjliggör för dem att finna Allah?

Vilken annan skola än en sekulär kan möjliggöra båda? Möjliggör exempelvis religiös hemskolning för muslimska barn att kan finna Jesus?

Tack för din tid,
Eric
Berno sa…
Eric, tack för ditt inlägg.
Din första fråga är ganska flummig. Om jag varit född här eller där, är inget någon av oss kan förutsäga. Nu är jag född i Sverige och har den bakgrund jag har. Hur saker och ting skulle ha kunnat vara saknar relevans. Gissar att du vill komma fram till hur viktigt det är med en sekulär skola, vad du nu menar med det?

Din andra fråga är inte heller konsekvent. Hur muslimska föräldrar gör med sina barns utbildning har inte jag med att göra. Det är deras självklara rättighet att själva ge den utbildning de menar vara den rätta. Men självklart vore det bästa att vinna den familjen för Kristus.
På samma sätt har en så kallad ateist rätt att påverka utifrån sin tro, även om situationen känns tragisk. Skolan ska vara en rättighet, inte ett tvång. Det är skillnad på undervisningsplikt och skolplikt.

Att som ersättning för all olika slags påverkan tala för en sekulär skola för ALLA, som jag gissar du menar ska vara objektiv, är en utopi. En svensk sekulär skola är inte objektiv, hur tydlig än läroplanen är i den frågan. Det enhetliga idealet med en enväldig sekulär skola har dominerat svenskt utbildningsväsende under flera decennier, något som resulterat i många av de problem samhället har att brottas med idag.
Leif E Ström sa…
Apropå skolor så nämner du enhetssolan och dess inflytande och bakgrund. I Stockholm framkom enhetskolan som ett försök att minska konkurrensen för de redan etablerade elverna i innerstan. De ambitiösa förortseleverna hade börjat ta överklassens "förbokade" platser i bl.a. Norra- och Södra Real. Enhetsskolan fick aldrig den behörighet eller de lärare som dessa barn förtjänade.

Frågan om den självklara rätten för föräldrarna att få utöva resp överlämna religionsunder-visning "på" minderåriga barn är fundamental. Om föräldrarna leder in sina barn i en tro som dessa minderåriga inte förstår, har de tagit på sig ett livslångt själsvådligt styrande av andras tankar.

Många kommentarer innehåller utbildning och evangelium, tycker inte att det borde behövas efter att ha läst bibeln och koranen. Dessa framstående personer beskrivs ju där som allestädes närvarande. Till slut en fråga: Hur många människor på jorden är i dag starkt troende förutan förkunnelse?
Berno sa…
Leif, tack för inlägget. Angående din fråga: Hur många människor på jorden är i dag starkt troende förutan förkunnelse?
Tyvärr vet jag inte. Du kanske har ett svar?
Johan sa…
Mycket bra skrivet. Jag håller med.
Moa sa…
Som bisexuell är jag väldigt glad över att min generation fått lära sig att homosexualitet inte är något fel redan i skolan och att jag kan vara helt öppen med min läggning, vilket jag varit sedan gymnasiet.
Berno sa…
Moa, den öppenhet du skriver om förändrar inte vad Bibeln säger om homosexualiteten.