Apropå...

...Sensus nya galenskaper: Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Länk: Aftonbladet NA

Kommentarer