Inlägg

Nytt missionscenter i Baptiste, Haiti

Polisen: Rök Mariujana, men läs inte bibeln!

Info från besök i tältläger Haiti

Var går gränsen mellan liv och död?

Fula metoder bakom tillkomst till ny skollag

Ny hjälpsändning till Haiti

Svensk biståndspolitik

Vräkning i värsta rambostil

Apropå...

Upplys om hemundervisning!

När är man en människa?

Två-årig pojke blind och lam efter att ha träffats av en förlupen kula

Gårdfeldts hycklande

-Inga nya tillstånd för hemundervisning ges från och med hösten 2010