Läsvärt i kampen för Dominic!

Tidningen Barometern publicerar idag en kolumn som lyfter fram fallet Dominic på ett bra sätt. Ärendet har redan fått mycket internationell kritik från flera människorättskämpande organisationer.
Det är helt otroligt att svenska myndigheter tillåts agera så pass fritt trots att deras agerande resulterat i att en harmonisk familj genom misstänkliggöranden och trakasserier slagits i spillror.

Kommentarer

Ludvig sa…
Man har ju trott att det är ett rättssamhälle vi lever i , men det har naggats betydligt i kanten.