Läs på skollagen!

Ulricehamns kommun nekar familj hemundervisning. Utbildningsnämndens ordförande Anders Dahlén motiverar beslutet så här: - De har inget lagligt stöd.

Utan att över huvudtaget konversera med familjen fattar kommunen beslutet att neka dem rätten till hemundervisning, detta trots att lagen tydligt föreskriver: 10 kap. (SFS 1985:1100) 4 § Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag.

I Borås tidning, som lyfter fram fallet, hänvisas till nya skollagen. Även där uttalar sig nämndens ordförande på ett sätt som visar hur dåligt insatt kommunen är i vilka lagar som gäller. Dahlén hänvisar till nya skollagen! Den skollag som gäller är från 1985. Han kan väl ändå inte mena att nämnden fattar sitt beslut utifrån nya förslaget till skollag som ännu inte är gällande?

Skärpning! Trampa inte på medborrgarnas rättigheter!

Kommentarer