Internationell media reagerar på antidemokratiska lagar om hemundervisning

Fallet med den tyska familj som beviljats asyl i USA på grund av att man nekats rätten till hemundervisning i sitt hemland fortsätter uppröra. Ytterligare tre tidningar (se länkar nedan) har nu publicerat artiklar som varnar för utvecklingen mot ett totalitärt samhälle, där grundläggande demokratiska rättigheter åsidosätts. Det förslag till ny skollag som utbildningsminister Björklund presenterade i somras är ett steg i den riktningen.

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1958059,00.html
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/27/german-home-schooling-family-asylum
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5174919,00.html

Kommentarer