Glöm inte Sverige

Två av tre personer lever i samhällen med kraftiga restriktioner mot religionsfrihet. Det är organisationen Pew Forum on Religion & Public life som presenterar de skrämmande siffrorna i en undersökning.

Artikel 18 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna säger:
"Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor."
Dagen skriver att den nuvarande svenska regeringen är den första att nämna religionsfriheten i regeringsdeklarationen. Låter bra att bo i ett land som respekterar sina medborgares rättigheter. Eller hur är det egentligen? Ett spel för gallerierna?

Visserligen ges den svenske medborgaren rätt att fritt uttrycka sin tro i tal och skrift, att ha offentliga gudstjänster och andra former av religiösa aktiviteter, men där tar det stopp. Ett tydligt exempel på hur svenska myndigheter begränsar folkets rättigheter är genom skollagen. Där har föräldrarna berövats rätten att själva utöva sin religion eller tro genom undervisning etc.

I regeringens nya framarbetade förslag till skollag begränsas religionsfriheten ytterligare. I Sverige finns ett antal familjer som av olika skäl under mer än 30 år bedrivit hemundervisning. Nu ska den rättigheten tas bort och därmed kriminaliseras dessa föräldrar över en natt. Det som tidigare benämnts "filosofiska och religiösa skäl" försvinner ur skollagen och för att få tillstånd att bedriva hemundervisning måste det finnas "synnerliga skäl" därtill.
Det är att kraftigt begränsa religionsfriheten i vårt land, att förbjuda enskilda föräldrars initiativ att själva sörja för sina barns utbildning och fostran.

Med andra ord: Även Sverige som nation har sin plats i listan över länder med restriktioner som begränsar religionsfriheten.

Kommentarer

Falconer sa…
Hur är det med barnens religionsfrihet då? Religionsfrihet betyder också frihet från religion, dvs. möjligheten att få slippa bli indoktrinerad vid unga år i stället för att själv få välja vad man vill tro på när man är mogen nog att fatta beslut om sitt eget liv.
Berno sa…
Falconer, den indoktrinering du talar om är obefintlig jämfört med den som den obligatoriska skolan i sin ideologi använder sig utav. Skolan sägs garantera neutralitet, men verkligheten ser annorlunda ut. Varför inte istället låta föräldrarna vara föräldrar och själva tillåta dem fostra sina barn? Misstron mot familjen i samhället är förödande.
Falconer sa…
Det är skillnad på att uppfostra och att utbilda, barn bör inte utbildas av sina föräldrar.
Berno sa…
Om föräldrarna är beredda att ta ansvar för utbildningen ska inte staten hindra dem, oavsett resultat. Hur som helst är hemundervisningsformen mycket bra och effektiv, ger barnen studiero och närhet till naturliga miljöer. Även kunskapsmässigt hamnar elever som hemundervisas ofta på en högre nivå. Men, det ska inte vara avgörande för godkännande.