Angelägen artikel om hemundervisning

I årets första nummer av Midnattsropet publiceras en angelägen artikel om hemundervisning, skriven av Karin Vidén, under rubriken Hemundervisning - en mänsklig rättighet.
Citat:
En amerikansk domstol har helt nyligen beviljat en tysk hemundervisande familj politisk asyl då de i sitt hemland är förbjudna att hemundervisa. Adolf Hitler skapade 1938 den förbudslag mot hemundervisning som fortfarande gäller i Tyskland, och den amerikanske domaren kritiserade kraftigt hur hemundervisande familjer förföljs och bestraffas.
I Sverige förbereds nu den skollag som i princip kommer att helt förbjuda hemundervisning och även radera den grundläggande motiveringen om ”religiös och filosofisk övertygelse”. Läs hela texten här!

Kommentarer