Statens allmakt

Valfrihet är ett bannlyst ord. I varje fall då det handlar om barn och ungdomars utbildning. Enligt nytt lagförslag, presenterat av regeringen, kommer det bli mycket svårare för den som vill driva exempelvis en friskola. Hemundervisningsparagrafen, som legat till grund för hundratals föräldrars initiativ att själva ansvara för undervisningen av sina barn, slopas helt.

Den nya skollagen går hand i hand med den tyska, antagen 1938 av ingen mindre än Adolf Hitler, vilket har lett till att tyska medborgare som nekats hemundervisning sökt, och beviljats politisk asyl i USA.

Folkpartiet värnar om frihet, sägs det, likaså moderaterna, men det verkar bara vara en tom slogan som överlevt förändringar mot ett alltmer totalitärt samhälle. Då det gäller skolan är knappast den här valaffischen aktuell.

Reagerade på ytterligare ett inlägg som jag här länkar till. En medborgare ville starta en friskola, men möttes av storebrorsfasoner från Utbildningsdepartementet, där man helt kallt säger: -Jag vill inte prata om det längre.

Kommentarer

Anonym sa…
Nej det är inget parti för fri och rättigheter, hela denna regeringen har ju visat att dom står på de rikas sida. Och vad kunde man vänta sig med Moderatern i ledningen.Det blev som i alla fall jag befarade.En egoistregering. Men när det gäller friskolor och hemundervisning är väl det andra alternativet minst lika dåligt tyvärr.