HAITI

Vad ska man skriva om en katastrof som redan dominerar världspressen och bloggvärlden? Rapporteringen stiger i takt med att omfattningen av skadorna blir kända. Beskrivningen av alla de tio tusentals människor som ligger begravda under raserade byggnader är svår att ta till sig. Ropen från alla chockade och skadade människor som kablas ut över hela världen skär igenom märg och ben. Vilken tragedi för ett redan utarmat fattigt land!

Trots all rapportering kan jag ändå inte låta bli att skriva. Många av mina vänner här i Dominikanska Republiken är haitier och lever i en konstant oro och ovisshet över hur det gått med deras anhöriga. Under hela dagen har vi ringt och ringt igen och på olika sätt försökt få information från anhöriga i grannlandet, men telenätet i stora delar av Haiti har kollapsat. Den enda direkta information vi lyckats få är via en man som är bror till en av församlingens vänner och som hade tagit sig till dominikanska gränsen för att ringa. Han berättade att Baptiste, ett mindre samhälle uppe i bergen vi har anknytning till, drabbats av mycket förstörelse med många raserade hus. En del hade skadats men tack och lov fanns där inga dödsfall att rapportera. Mitt i Baptiste finns - eller fanns - en stor kommunikationsmast för mobilnätet som också rasat vilket förmodligen innebär att det kommer ta tid för de fattiga invånarna att få kontakt med omvärlden.

Stora hjälpinsatser är redan igång på de värst drabbade platserna i och runt huvudstaden och från Dominikanska Republiken rullar konvojer med lastbilar, vattenbilar och ambulanser in i Haiti. Behoven är enorma. Det talas om hundratusentals skadade som behöver vård men det finns inga sjukhus som har möjlighet att ta emot dem. Huvudstaden Port au Prince ligger i ruiner.

Fyra miljoner människor i Haiti står nu alldeles på bar backe och värst är det i slumområdet Cité Soleil, en stadsdel i Port au Prince, berättar den norska hjälparbetaren Ase Midtveidt för nyhetsbyrån NTB, enligt Dagen.

Vi påbörjar nu en insamling av medel för att kunna bistå en del av dem som drabbats. Inriktningen är att nå fram till enskilda familjer på platser som inte nås av det internationella hjälparbetet. Klicka härr närmare information om hur du kan vara med att hjälpa till.


Svd SvD SvD Aftonbladet Aftonbladet DN

Kommentarer