Pedofilträsket Stockholm

Under flera års tid var jag under 70- och 80-talen engagerad på Gamla Bro, ett missionscenter beläget mitt bland Stockholm citys ökända Klarakvarter. Det räckte att gå utanför dörren och ut på Gamla Brogatan för att hamna rätt i ett prostitutionsstråk där pojkar och unga män sålde sina kroppar till män. Kväll efter kväll och natt efter natt pågick trafiken inför öppen ridå. Samtidigt avancerade den organiserade homosexuella rörelsen genom att ställa nya krav på samhället. Aktivisterna krävde Socialstyrelsens stöd att fritt få leva ut sin läggning, utan att fördenskull klassas som avvikande. Gränserna mellan pedofili och homofili var hårfina och genom litteratur som den homosexuella föreningen RFSL marknadsförde uppmuntrades till gossekärlek och andra sjukliga beteenden.

Maranataförsamlingen protesterade mot den absurda utveckling som tog fart, främst genom att dess föreståndare och förkunnare Arne Imsen tillsammans med församlingen anordnade opinionsmöten, sände radioprogram och skrev avslöjande artiklar som publicerades i olika medier samt som flygblad. Syftet var att väcka opinionen och varna för en utveckling som höll på att leda till att hela samhället raserade livsnödvändiga grundfundament. Ganska snart kom Antidiskrimineringslagen att antas, där homosexuella felaktigt klassificerades som utgörande en utsatt folkgrupp. Därefter var det som att en avgrundsfördämning brustit och skyddande oåterkalleliga gränser forcerats.

Det finns oerhört mycket att lyfta fram från de år som ligger bakom, men för att göra historien kort så har utvecklingen idag gått så långt att hela samhället genom den homosexuella rörelsens maffialiknande metoder tvingats till att tigastillande acceptera de människoföraktande lagar riksdagen klubbat igenom. Men faktum kvarstår att man hjälper inte en sjuk människa genom att omdefiniera sjukdomen och säga att han är frisk.

Parallellerna mellan homosexualitet och pedofili är många och gränsdragningen dem emellan hårfin. Tidningen Dagen skriver idag om att "Pedofili är en sjukdom som kan behandlas", men för att en förövare ska bli fri krävs först "att han inser problemet" och "underkastar sig en sträng behandling".

Det är långt ifrån politiskt korrekt att benämna homosexualitet som en defekt, men för en människa som tror på en levande Gud och respekterar hans ord, går det inte att förneka. Bibeln är glasklar i sin fördömelse av homosexualitet och andra onaturliga förbindelser. Men, den erbjuder också befrielse, för att citera Arne Imsen;
"För synd finns det nämligen inget befriande rättsskydd, utan endast ett renande blod, framsprunget från Guds Lamm på Golgata kors. Lycklig är den som känner sig jagad, ty för en sådan är stegen till detta altare och denna fristad inte många. Vän, bryt upp till omvändelse för andlig och moralisk befrielse, medan du ännu har tid och möjlighet! Du är efterlyst och väntad av kärlekens Gud!"

Kommentarer

Rolf Lampa sa…
Begreppet sjukdom är problematiskt. Du är på rätt spår när du antyder att Bibeln inte definierar homosexualitet som "sjukdom". Sjukdom är något man inte rår för, något som inte medför skuldansvar, och något som bör medföra omgivningens empati och hjälp tills man tillfrisknar. Kort sagt, det är inte helt fel att förvänta sig att omgivningen "bjuder på saft och bulla" för dem som är verkligt sjuk i biologisk/medicinsk mening.

Det blir nu tydligt att pedofili inte är vad vi menar med "sjukdom". Det är inte "saft och bulla" och empati som kan få en pedofil att avhålla sig från sin onda drift att utnyttja och skada barn för livet.

Dessutom, en "sjukdom" som saknar klara sjukdomsmekanismer, det är bara ett beteende som är fel, kan inte per definition behandlas. Vad skall man "behandla"?

I Bibeln sätts beteende under det som Gud menar är under vår viljekraft. Därför kan Gud, fräckt nog (Obs, ironi) påstå åt Kain, den mördaren, att han skall "råda över synden". Beteendet ligger åtkomligt för vår vilja, och Gud håller oss (och Kain) således fortfarande högt, trots att det var ormen som bedrog människan.

Eller med andra ord, Gud håller helt enkelt mördare (som Kain) och pedofiler, och alkoholister, samt homosexuella, och heterosexuella, som ansvariga för sina beteenden. Men om beteenden blir sjukdomsklassade så finner syndarna istället sinnesro med sina perversiteter, och deras ansvar för att ändra sitt beteende, dvs att "döda köttets gärningar" är som bortblåst - syndaren är ju "sjuk", och vi bör istället bjuda dem på "saft och bulla"! Eller?

Nej, inte nu längre, inte nu när bluffen sedan länge är avslöjad i Guds ord. Vi måste istället hålla kvar den höga (ansvars)ställning som Gud gett människan för sitt handlande (se hur Gud samtalr med mördaren Kain, och håller honom högt - nämligen så högt att Kain hålls ansvarig!), och istället uppmuntra människan att frivilligt göra upp med synden, den som åtrår (önskar att försöka) att ta över i vår egen fallna natur.

Sanningen är att en hycklande värld låtsas upphöja människans oerhörda "värde" och "frihet" och "okränkbarhet", men i verkligheten avkläs människan sitt ansvar till ett hjälplöst "offer" för sig själv och sin miljö. Bibelns sanningar hotar denna förljugenhet genom att hålla människan ANSVARIG. Och den erbjuder också en lösning när vi misslyckas - nämligen Gud tar själv på sig ansvaret, dvs skulden. Så att vi får en chans, eller 77 chanser (...) att ta itu med vårt (människans) djupaste problem - synden.

Men, som sanna Jesu efterföljare vet, Satan blir vansinnig när sanningar som dessa avslöjas. Prat om synd, och om Jesu försoningsblod är det värsta han vet. "Ty DE övervann honom (Satan) i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden" (http://sv.rilpedia.org/wiki/Upp_12:11)

// Rolf Lampa
kristen kvinna (hetero) sa…
Fruktansvärt misstag att jämföra pedofili med homosexualitet!

Förresten, var det inte en man som gjorde sexuella övergrepp mot en liten flicka i artikeln?

Skulle "heterosexualtitet" jämföras med "incest"? Är det inte oftast gifta män som "begar incest"?

Pedofili är nagot sjukt och "ont".
Det är en form av "maktmissbruk" mot barnen, som "far illa"!

Pedofiler behöver naturligtvis "proffessionell hjälp", för att hindra dem bega brott igen. Samtidig som de behöver vara böner....

Homosexualitet är EJ "en sjukdom som kan helas" ej heller är det nagot ont i sig själv! I varje fall
inte da det gäller "äkta kärlek".

Äkta homosexuell kärlek är kärlek mellan tva av samma kön, där parterna älskar och respekterar varandra liksom kärleken mellan kvinna och man, da deras kärlek är äkta.

Det finns sa mycket ont i världen!
Varför inte arbeta mot det istället
för att "ge er pa" alla homosexuella!
Anonym sa…
"Dessutom, en "sjukdom" som saknar klara sjukdomsmekanismer, det är bara ett beteende som är fel, kan inte per definition behandlas. Vad skall man "behandla"?"

Jag jobbar med personer med beroendeproblematik (alkohol, läkemedel, narkotika). Även beroende definieras ibland som sjukdom. Det har både fördelar och nackdelar.
Ibland står skam i vägen för tillfrisknande, och sjukdomsbegreppet kan hjälpa personen att tänka på sin problematik som en kronisk sjukdom att förhålla sig till. Ökad skam ger mera lögner och ännu sämre självkänsla, och mindre kraft att ta itu med problemet.

Nu går det ju inte att jämföra pedofili och alkoholism rakt av, men i båda fallen handlar det om beteendeproblematik. Det finns också andra, tex kriminalitet och våldsamhet. Inom just beteendeproblematik så finns det faktiskt behandling som visat sig framgångsrik! Det kallas KBT, kognitiv beteende terapi.
handlar om kopplingen mellan tankar och känslor och beteende. Att finns nya strategier/vanor och att lära sig känna sigen sina känslor och bejaka dem utan att "agera" på dem.

/Ylva
"kristen kvinna" igen sa…
Tror liksom anonym/Ylva att KBT kan
vara bra behandling även för pedofiler liksom för alkolister och manga andra...
Det gäller ju att försöka "förändra osunt beteende/beroende"!
Det verkar vara en mycket bra "terapiform" för manga olika slags problem! (vi alla människor kanske behöver lära oss mera om KBT)...

Härligt att läsa om nagot "konstruktivt"! Tack Ylva!
Rolf Lampa sa…
Problemet , sett ur ett kristet perspektiv, är att klassifiering som "sjukdom" tar bort ansvaret för dåligt/otillåtet beteende från individen. Det är obibliskt.

I Bibeln har Gud den stora fräckheten att säga åt en mördare (ett otillåtet beteende) vid namn Kain att han skall RÅDA över synden (inbegriper felaktiga beteenden och tankar). Detta bevisar att Gud håller människan ansvarig, även när mordlust fyller vårt sinne (det är alltså, enli9gt Gud, inte en "sjukdom" att vilja döda)

Men, med sjukdomsklassifiering av alla felaktiga beteenden ifrågasätts människans höga ställning inför Skaparen - vår *ansvarighet* för våra handlingar och beteenden. Inför Skaparen är olämpliga beteenden inte "sjukt", det är istället skuldtyngd synd, som det också finns en lösning på.

ANTI-KRIST

Men just denna lösning som BEFRIAR människan från synd och medför en önskan att SLUTA synda (sluta med förbjudna beteenden) finns i Kristus. Kristus tog på sig vår synd (och skuld) så att den kristne kan/vågar låta Herren Jesus forma vårt beteende efter hans förebild ISTÄLLET.

Det är Guds målsättning med oss.

Men att ersätta detta förfarande (dvs att med hjälp av Kristus komma tillrätta med både skuld och våra konkreta felaktiga beteenden) DET är anti-Krists målsättning!

Alltså vill Anti-krist ERSÄTTA Kristus med alternativa tankesätt, bland annat med Kognitiv Beteende terapi ("anti" betydde i antikens grekiska inte bar "mot" utan även "istället för").

Anti-Krist vill alltså ersätta Kristus och ge andra alternativ "istället för" Kristus. Anti-krist föreslår oupphörligen skenbara "lösningar" på människors verkliga problem - synden, och att hon inte är "sjuk" utan ansvarig! (för allt som i Bibeln heter synd).

Anti-Krist är avslöjad även i dessa dunkla sammanhang. Men som ni ser - han härskar, just nu, nästan oinskränkt bland kristna i en blind och fallen kyrka.

Sanningen är fasansfull.

// Rolf Lampa
Rolf Lampa sa…
Det blev lite otydligt i näst sista stycket. Tydligare formulerat:

"Anti-krist föreslår oupphörligen skenbara "lösningar" på människors verkliga problem - synden. Anti-Krist ersätter även människans ansvar med att hon är "sjuk", för då söker människan inte den rätta hjälpen mot rätt problem - synd och skuld. Ansvaret medför skyldighet att efterkomma Guds befallning att råda över synden, dvs att ta sitt ansvar.

Detta att råda över synden kan vi dock inte helt själva, men det kan ske med Guds kraft, just den kraft som många kristna idag inte vill veta av.

Många säger "Herre Herre" men vill absolut inte veta av hans kraft. Hellre en terapeut, där man får skylla allt sitt elände på andra och på det sättet döma sig själv fri från ansvar och skyldigheter.

Inte undra på att evangeliet inte längre är ett "glatt budskap" när det inom både sekulär terapi och (ofta, men inte alltid) kristen själavård (som tagit till sig sekulär terapi) har motsatt budskap. Sanningen är ju att vi ÄR ansvariga (så hög ställning har just du) och vår ondska döms skyldig. MEN, Obs, det finns en lösning på detta, nämligen att vi kan lämna vår skuldbörda vid Herrens Jesu fötter. Det är DETTA som är det glada budskapet, att Jesus tar smällarna, vi går fria. Skulden löstes på korset.

Men Bibeln talar inte bara om Nåden att vi slipper skulden och straffet, den talar även om den sanningen att vi är ansvariga för våra brott mot Skaparens ordningar och vilja. Och att Gud har anvisat oss hur vi skall hantera vår skuld (lägg ner skulden och bördan vid korset). Men en sådan lösning på vårt problem förutsätter ödmjukhet, och ja, förkrosselse.

Men det finns outsäglig glädje i denna sanning om vi tar emot lösningen.

ENORM SKILLNAD

Läs noga nu: Om rätt diagnos ställs och ges sitt rätta namn (synd), då är lösningen möjlig på ett ögonblick - för den som ber om och tar emot i tro, förlåtelsen genom Herrens Jesu offer (dvs "lammets blod"). Men om problemet definieras fel, och behandlas på fel sätt, då blir vi kvar i våra synder, och dessvärre döljs den, av bl.a. genom (Obs, jämför nu) ÅRATAL av psykoterapi, så att vi till sist inte ens förstår eller känner problemet på rätt sätt. Det blir istället som ett gammalt brännsår, när huden läkt ovanpå den djupa skadan har man sedan ingen känsel kvar. I Bibeln pekas detta fenomen ut rakt på sak, den säger att vissa människor är "brännmärkta i sina samveten". De är alltså helt okänsliga för sanningen, och de kan kämpa emot sanningen och gå hur långt som helst, inga varningssignaler går ju längre fram hos dessa. Det är kusligt.

SYNDENS FOKUS

Och inte nog med det, den självcentrerade "bikten" i psykoterapierna leder ofta till ett extremt stegrat syndande - eftersom folk uppmanas att i det egna jagets intresse inom terapirummets skyddade skvallerhål själva befria sig från skuld. vanbligen genom att "alla andra" (familj, föräldrar, släkt, samhälle etc) i ens livssituation förtalas och skuldbeläggs som orsak, eller åtminstone delvis medverkande, till det egna misslyckanden. I en skyddad sfär där all fokus ligger på en själv skuldbefriar sig själv, ofta under djupaste deltagande med "offret" - sig själv. Självömkan heter det. Syndens fokus har självet som sitt älsklingsföremål. "Jag och ingen annan" sammanfattar den attityd jag försöker fånga.

FÖRDÄRVETS GROP

Satans list är en vidrig grop, full av slingrande undaflykter, en gyttja som människan själv omöjligt kan ta sig ur. En fördärvets grop, som det heter i Ps 40.

Sanningen är fasansfull. Ve den som försöker avslöja bluffen... men salig är den som Gud får lyfta upp ur fördärvets grop.

// Rolf Lampa
P-A Jonsson sa…
Detta är ju rena galenskaperna, ursäkta att jag använder så ett så starkt ord.
Men att jämföra homofili och pedofili? Det är ju absurt!
Homosexualitet handlar om kärlek mellan två personer av samma kön, inget annat. På samma sätt handlar heterosexualitet om kärlek mellan två personer av olika kön.
Det förekommer att heterosexuella män begår övergrepp mot flickor, men inte drar jag paralleller mellan heterosexualitet och pedofili för det?

Hela det här handlar om att smutskasta älskande människor som är av samma kön. Något annat är det inte.
Berno sa…
PEA, oavsett vad du eller jag tycker; Bibeln fördömer utlevd homosexualitet. Bibeln fördömer all synd.

Det jag skrev om den hårfina gränsdragningen mellan homosexualitet och pedofili är högst relevant. Det var utifrån den smutsiga handel som pågick alldeles utanför församlingens missionscenter i Klarakvarteren i Stockholm och utifrån det budskap som spreds redan från RFSL första lokal genom Timmy's bokhandel på Timmermansgatan. Exempel: I ett sexualpolitiskt uttalande från 1983 (finns på Justitiedepartementet), försvarar RFSL barnsex: "Vem är förbrytaren? Pedofilen skänker ömhet och kärlek... Pedofilen är inte sjuk..."
Nils Hallbeck, en av RFSL:s grundare, skrev i organisationens egen tidning Kom ut (nr 6 1992) att två tredjedelar av de homosexuella önskade sex med unga pojkar.

Kjell Rindar är ett välkänt namn inom RFSL som försvarar pedofili: "Jag tycker att det vore bra om man hade ett klimat som möjliggjorde att det fortfarande fanns en pedofil arbetsgrupp som förde fram de här argumenten helt öppet... Jag tror inte att det går i dag. Jag tror att man måste vänta och låta tiden gå tills det lugnat sig."

Länk till Världen idag: http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=34
P-A Jonsson sa…
Bibeln fördömer homosexualitet?

Men vad med allt annat som Bibeln fördömer? Hur ställer du dig till de som äter skaldjur? (Bara för att ta ett enkelt exempel.)

Homosexualitet har lika lite med pedofili att göar som heterosexualitet.
Eller ska du nu börja fördöma heterosexuella här bara för att det finns ett tydligt antal heterosexuella som förgriper sig på barn????
Berno sa…
Till man och kvinna skapade han dem.
P-A Jonsson sa…
Ja, Han skapade människan till man och kvinna.
Men var i det nedlade Han ett förbud mot homosexualitet? Om du drar den slutsatsen så gör du en extremt långtgående tolkning av Den Heliga Skrift.
P-A Jonsson sa…
Upprepar min en fråga - är heterosexuella pedofiler bara för att det finns heterosexuella som förgriper sig på barn?
(Statistiken visar att det är betydligt fler heterosexuella övergrepp på barn....)

Eller blir det svårt att svara på?