Glöm inte Dominic

Hur långt får myndigheter gå i jakten på att förstöra familjer? Dominic blev brutalt och utan skälig anledning skild från sina föräldrar. Anledningen är att de valt att bedriva hemundervisning som alternativ skolform, vilket är ett lagligt alternativ.
Läs mer om det uppmärksammade fallet här.
Idag skriver Världen idag att Dominic för första gången ska få träffa sina föräldrar. Tidigare kontakter har endast handlat om att de tillåtits ha 15 minuters telefonkontakt en gång i veckan.
Läs mina tidigare inlägg om Dominic: Mer om Dominic, Storm mot socialtjänsten, som försvarar sig, Följ den av samhället förföljda familjen Johansson, Sverige anklagas av internationell organisation, Tyskland 1938 = Sverige 2009.

Kommentarer