Skolhuset i Palavé nästan färdigt

Under drygt två månader har arbetet med att bygga upp ett nytt skolhus till Comunidad Maranata's missionscenter i Palavé, Dominikanska Republiken pågått. Nu är arbetet snart färdigt. I dagarna pågår målning, vatten- och elinstallation och andra mindre detaljer. Vi räknar med att skolbarnen kan börja använda lokalerna redan efter nyår.
I januari kommer nästa fas att påbörjas. En samlingslokal för diverse ändamål och lokaler för läkarmottagning är vad som står på tur. Det är med stor tacksamhet till Gud vi får komma befolkningen i Palavé till hjälp. Palavé är en gammal boplats för tidigare sockerrörsarbetare som har växt till ett mindre samhälle med ca 10 000 invånare. De flesta som bor där är fattiga haitier utan social status. Över 90 % av de haitier som bor i Dominikanska Republiken är i avsaknad av födelsebevis, vilket är ett stort problem. Det ligger en lång och krånglig politisk byråkrati i botten som ingen här verkar förstå sig på. Mer om detta i ett senare inlägg...

Kommentarer