Paulus: "Anpassa er inte efter denna världen"

För Guds församling är det angeläget att tydligt markera avstånd från den abnorma utveckling som upphöjer till norm det Guds ord varnar för. Det gäller att inte kompromissa, såsom Svenska Kyrkan gör, då man i kyrkomötet deklarerar att alla kyrkor ska viga homosexuella. Nu har i och för sig den Lutherska kyrkan föga med biblisk kristendom att göra, utan den får mer ses som ett samhälleligt serviceorgan. Men eftersom den åberopar Guds ord och menar sig vara dess försvarare, är det angeläget att varna för Svenska kyrkans ståndpunkt även på det här området.

Också frikyrklighetens förespråkare vacklar i frågan. Homosexuella pastorer och feministteologer har idag en stark plattform inom flera samfund. Exempelvis arbetar man inom Svenska Missionskyrkan i en kompromissanda som kommer att leda till att ordination av homosexuella pastorer och diakoner snart blir ett obligatorium. Även Baptistkyrkan och Metodistkyrkan verkar anpassa sig till den nya ordningen genom att ha gått från att entydigt ha sagt nej till att idag överväga att både ordinera homosexuella ämbetspersoner och viga enkönade par.

Varför denna våg av anpassning? Är det så viktigt att bibehålla samhällets gunst och favörer i kyrklig verksamhet? Tydligen. Mycket hänger samman med den beroendeställning man hamnat i på grund av den bidragskarusell som redan på sextiotalet kom att omforma stor del av svensk kristenhet till oigenkännlighet. Idag är banden till Staten så hårt knutna att man blindvis låter sig föras allt längre bort från den auktoritet som borde vara församlingens främsta rättesnöre.

Världen lockar med begärelser, som sänker människorna ned i fördärv och undergång. Guds ord är med världens ögon sett diskriminerande då det avslöjar synden och dess begärelser. Världen kommer aldrig att kunna böja sig inför det faktum att enda vägen till sann frihet går genom omvändelse. Dock finns ingen annan väg till frälsning. Jesus själv säger att hela världen är i den ondes våld, men också att var och en som tar emot honom blir medborgare i ett nytt rike, där sanning och rättfärdighet råder.

Kommentarer

Anonym sa…
Du har rätt

Det vore så enkelt för förespråkare av samkönade äktenskap att ignorera bibeln och verka i rörelser där det tas emot gladeligen. Men eftersom bibeln är en direktkontakt med livsgivaren berör de personerna på alla plan ända in i anden. Den inre längtan efter försoning med Gud står i konflikt med den världsliga referensramen för godhet.

De får ingen frid i ämnet eftersom Guds heliga ordning står fast. Om de såg lite djupare skulle de inse att frågan handlar om något helt annat än samkönade äktenskap, frågan gäller att avstå eller ta emot Jesu försoning – där står den riktiga kampen.
Anonym sa…
Apropå Metodistkyrkan:

"Det kan inte ske någon vigselhandling av homosexuella i kyrkan – det är emot vår kyrkoordning."

(Christian Alsted, biskop för Metodistkyrkan i Norden och Baltikum.)
Berno sa…
Anonym, tack för ditt tillrättaläggande angående Metodistkyrkan. Jag citerar nedan min källa till påståendet:

Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan har inte bestämt sig. Tidigare har dessa kyrkor – som planerar ett samgående – slagit fast sin syn: äktenskap bör vara förbehållet en man och en kvinna. Nu är tongångarna mindre tvärsäkra.
– Vi har homosexuella medlemmar i våra församlingar...(Sydsvenskan 31/8-09)

Metodistkyrkan blir det första stora trossamfundet i Storbritannien som välsignar homosexuella par. Det beslutade en enig årskonferens. (Dagen 5/7-05)
Ludvig sa…
Det är helt ofattbart att Svenska kyrkan och kanske fler samfund på gång, att godkänna det som Bibeln förkastar och förklarar som synd.Att man är mer rädd för världen än Guds ord, det är verkligen beklämmande.
Gunilla sa…
Det finns bibelord som vi inte alltid "kan första". Tex star det att vi ska hata var "familj" i ett bibelord. Hur manga "bibeltrogna" följer detta bibelord?

Det finns sa manga fördomar och okunskap inför homosexualiteten inte minst bland oss kristna.
Da jag var 18 ar gammal tex, visste jag inte att man kunde vara homosexuell och kristen. IDAG VET JAG BÄTTRE...(genom erfarenhet och min tro pa Gud som var fader och skapare, pa Jesus Kristus som var frälsare, räddare och broder, och den helige ande som var tröstare och hjälpare. Jag tror även att Bibeln är en "kärleksförklaring" fran Gud till oss alla människor och att den bör läsas med den "vetskapen".
Det som Paulus "skrivit" om homosexualiten tex. i Romarbrevet och 1 kor. beskriver ju
enbart "de isolerade sexuella handlingararna" inte om ett äkta kärleksförhallande mellan tva av samma kön. Det verkar som Paulus m.fl. inte visste sa mycket om "den äkta homosexulla kärleken".

De homosexuella "VÄLJER INTE" sin läggning. Det är nagot de ofta först förnekar, men senare väljer att leva ut eftersom det ligger djupt i deras identitet. (kanske medfött) Desto mer fantastiskt är det da de träffar "den rätte" och vill leva "i nöd och lust" med varandra.

Läs gärna Matteus, kap. 19, vers 12. Där framgar att även enl. Jesus själv, finns det "undantag" i Guds egen skapelse. Lat oss bejaka Guds skapelse och varandra. (och inte vara rädda för varandras olikheter)

Gud välsigne oss alla!
P-A Jonsson sa…
Äter ni skaldjur? Det förkastas också av Bibeln!

Er dubbelmoral inför Guds budskap är faktiskt obehagligt. Beklagar att jag måste säga det så tydligt, men ni avlägnsar er från Jesu Kristi budskap till denna världen.