Svensk hets

"Relationer mellan personer av samma kön är inte normalt." Så uttalar sig en hög politiker i Dominikanska Republiken. På frågan varför äktenskapet i konstitutionen bör definieras vara mellan en man och en kvinna, svarar samme man så här: "På grund av den anledningen att idag så förändrar sig män till kvinnor och kvinnor till män. Jag uttalar mina kriterier helt enkelt; Det är inte äktenskap, oavsett hur du definierar det. Det är mot naturen, och det är inte normalt med relationer mellan personer av samma kön. Helt enkelt."

Artikeln publicerades i en av landets största tidningar och togs emot utan några större protester. Försöker tänka mig in i situationen om en svensk riksdagsledamot skulle följa sin inre övertygelse och i fri demokratisk anda uttrycka en annan åsikt i frågan än den politiskt korrekta. Vilket ramaskri det skulle bli, med krav på avgång, uteslutning ur partiet etc.

Att Litauen nu går ut och öppet varnar för vilka fruktansvärda konsekvenser en homosexuell livsstil medför, har blivit för mycket för svenska politiker. "Sverige måste stoppa..." lyser rubriken i SvD. På samma sätt som man med ojusta metoder tvingat igenom förödande lagar i Sverige, vill man nu i egenskap av EU-ordförande med pekpinne och repressalier hindra ett annat lands demokratiskt lagliga rätt att utifrån sunt förnuft rösta igenom lagar som går emot svenska politikers intressen. Ta bara det här motsägelsefulla argumentet, där SvDs debattörer värnar om yttrandefrihet, men bara för de som är följsamma:
"Yttrande friheten, rätten till information, mötes- och föreningsfriheten och rätten till frihet från diskriminering på grund av sexuell läggning är några av de rättigheter som hotas."

Guds ord, grunden för flertalet nationers lagstiftning, är ännu mer klarsynt än Litauens parlament. Där talas om att homosexualiteten och andra perversa relationer är en konsekvens av att man trots bättre vetande vänt Gud ryggen och i sitt högmod upphöjer det onormala till norm:
"Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. --- Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön. Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting."

Länk: Newsdesk Dagen

Kommentarer

P-A Jonsson sa…
Ganska så intressant. I tidigare inlägg har du sagt att du inte fördömer homosexualitet/homosexuella. Och så skriver du ett nytt inlägg när du sätter dig i Guds ställe och fördömer.

Du blandar ihop vanligt med naturligt. Heterosexualitet är vanligare än homosexualitet, men det är farligt att sätta likhetstecken mellan vanligt och normalt.
Relationer mellan individer av samma kön skulle vara mot naturen? I naturen förekommer livslånga parrelationer mellan individer av samma kön. Alltså: naturligt.

Det litauiska parlamentet har beslutat om en lag som strider mot vissa grundläggande rättigheter. Lagen legitimerar ett förtryck av den egna befolkningen. Plötsligt blir det olagligt att säga att man tycker att det är OK att vara homosexuell.
Tänk så här: Vad skulle du säga om någon en dag beslutade att det skulle vara olagligt att uttrycka de meningar som du torgför här?

SVD:s skribenter är inte motsägelsefulla när de värnar yttrandefriheten som en demokratisk grundpelare. De tänker nämligen inte förbjuda de som är motståndare till homosexualitet att yttra sin mening.

Rom 2:1: "Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer."
David sa…
Relationer över huvudtaget är inte naturligt...

Homosexualitet är helt naturligt de förekommer även i naturen precis som sexualitet även det är någonting helt naturligt.

Att ha relationer såsom kristna säger vi ska ha e ganska onaturligt om man nu ska utgå från naturen.
Ludvig sa…
Läste i dag på morgonen i Midnattsropet att du Berno har en blogg. Nu när jag hittat den kommer jag att kolla den ofta. Vill passa på att tacka dig för dina rakryggade artiklar i tidningen Midnattsropet. Ser i kommentarer att det finns personer som anser att homosexualitet är normalt. Hur långt ska det gå innan Gud sätter stopp?
Anders Axelsson sa…
Sammanfattningsvis är det så här jag uppfattar de första böckerna i Bibeln:

Det är mycket viktigt att inte beblanda sig med andra folk.

Det är alltid kvinnans fel när det handlar om otrohet.

Mannen äger kvinnan, särskilt om hon är från en annan ras eller ett annat folk.

Om man äger slavar bestämmer man allt över dem.

Män har alltid företräde.

Man måste vara lydig och göra som de vuxna säger, annars kan man till och med låta sina egna barn stenas

Barn har inga rättigheter.

Kvinnor har inga rättigheter.

Pojkar är mycket viktigare än flickor. Kvinnan blir oren dubbelt så länge om hon föder en flicka istället för en pojke.

Sjuka människor, särskilt om det är smittsamma sjukdomar, skall föras bort från övriga.

Det är bara de riktigt friska som kan tjäna Gud i templet. De med lyten och sjukdomar göre sig ej besvär.


Gud älskar krig.

Gud tycker det är absolut okej att döda, särskilt när man haft sex med fel person.

Dödsstraff är självklart.

I krig kan de som tillhör Gud döda alla, även barn och kvinnor.

De som är ”Guds utvalda” kan behandla sina barn och kvinnor hur som helst, till och med offra sina barn, ge bort sina döttrar till våldtäktsmän och deras fäder, för att rädda sitt eget skinn (Lot).

Gud glömmer aldrig!!! I tionde led ska missgärningar gå i arv.

Homosexuella skall dödas.

Har man sex med ett djur ska man stenas.

Har man sex med en släkting skall man också stenas.


Allt är klart som korvspad!Med vänlig hälsning
Anders Axelsson, Umeå
Berno sa…
Anders Axelsson, du verkar helt ha missat bibelns kärna, vilket handlar om att en kärleksfull och rättfärdig Gud i Kristus vill rädda människan från död och förtappelse.
Gud hatar synden men älskar syndaren.
Anonym sa…
Tack för att du påminde mig om att snarast lämna kyrkan. Om personer som du representerar kristendom vill jag inte ha något med den att göra. Så mycket elände och så mycket sorg, ångest, skam och skuld personer som du prackar på sina medmänniskor i sin förvirrade övertygelse om den egna förträffligheten och "de andras skamfyllda leverne".
Berno sa…
Anonym, det finns ingenting om egen förträfflighet i det jag skriver, men däremot om en förträfflig Gud som är mäktig nog att hjälpa den mest utsatte till omvändelse, upprättelse och frälsning.
För övrigt är du inte ensam om att lämna Svenska kyrkan. Själv gjorde jag det för många år sedan.