Storm mot socialtjänsten - som försvarar sig

Gotlands tidningar skriver idag om hur Socialtjänsten blivit anstormad på grund av det dramatiska polisomhändertagandet på Arlanda flygplats, där en sjuårig pojke brutalt skildes från sina föräldrar. Huvudorsaken till omhändertagandet är att familjen valt att hemundervisa sitt barn.

Socialtjänsten försvarar sitt agerande och får rätt hos Länsrätten, som menar att ingripandet orsakades av andra orsaker än hemundervisning. Tidningen Världen idag skriver att Länsrättens dom starkt ifrågasätts av organisationen för Familjerätt i Sverige, RFFS. Nick Maitland, vice ordförande för organisationen, säger att "– Det som hände på flygplatsen är inte klokt. Jag har aldrig varit med om något liknade fall, säger Nick Maitland, som även är socionom och har arbetat såväl i Sverige som utomlands."

Tidigare inlägg i samma ämne:
Berno.se

Följ händelseutvecklingen här:
Dominic Johansson

Kommentarer