Sodoms synd

"För första gången i världshistorien lider över en miljard människor av hunger och kronisk undernäring. Det är en sjättedel av mänskligheten." Så skriver några debattörer med FN-anknytning i Aftonbladet. Orsaken till att fattigdomen sprider sig med en så otrolig hastighet är inte avsaknad av livsmedel. Samma artikel säger: "Problemet är inte brist på mat, globalt sett. Världens spannmålsproduktion har bara minskat marginellt i förhållande till förra årets rekordskördar. Problemet är kombinationen av höga matpriser och lägre inkomster för fattiga som en följd av den globala ekonomiska krisen."

I en annan artikel ur samma tidning konstateras att världen får 275 000 fler fattiga - varje dag! Av de pengar som G20-mötet i London beslutade om att de skulle gå till bistånd har bara tre procent nått fram. "Istället har pengarna gått till mer välmående länder i Latinamerika och Östeuropa. Men även till höginkomstländer. Följden blir att klyftorna i världen ökar ytterligare."

För att knyta an till ett bibelord så skriver Hesekiel att Sodoms synd inte handlade om homosexualitet och andra onormaliteter, men däremot att man trots sitt ekonomiska överflöd inte understödde den arme och fattige. Den perversa livsstil som florerade i Sodom var mer en konsekvens av att man vänt Guds rättfärdighet ryggen.

Bibeln är konsekvent och har en lösning på detta mänsklighetens stora dilemma. De riktlinjer och den rättfärdighetsprincip som där kommer till tals är givmild och ser till den arme och betryckte. I bibeln uppmanas den rike att som en självklarhet dela med sig av sin rikedom, för att inte något värre ska drabba honom. Bibeln ger oss ett sant perspektiv på saker och ting. Allt vi ser här på jorden, både gott och ont, har en ände. Men människan ska en dag stå inför Gud, den evige domaren.

Jesus själv undervisade om vikten av att helhjärtat se till den som lider:
"Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.' Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka? Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig? Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'
Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.' "

Relaterad länk: Newsdesk

Kommentarer

Anonym sa…
Menar du att man blir rättfärdig för att man ger medel åt fattiga? I så fall måste Sverige vara ett mycket rättfärdigt land då vi troligen är bland de mest givmilda länderna i världen på området. Även hedningar kan förstå att det är rätt att understödja fattiga som inte själva kan komma upp ur sin sits, men det gör dem inte till rättfärdiga. Vad gör en människa rättfärdig?

Karl Oskar
Berno sa…
Visserligen ger Sverige 0.9 % av BNP till bistånd, vilket är skamligt lite. Men samtidigt tar man tillbaka det fyrdubbla genom orättfärdig utrikeshandel exempelvis genom Bofors och Absolut Vodka (innan varumärket såldes).
Bibeln talar om en rättfärdighetsprincip där det framgår hur man ska ta sig an den fattige, som självklarheter både för individer och nationer. Bland annat det måste väl vara att handla rättfärdigt.

För en människa att bli rättfärdiggjord inför Gud finns dock bara en enda väg: Jesus Kristus! Genom att i tro ta emot Jesus Kristus i sitt liv blir vi fullständigt rättfärdiggjorda.
Det är skillnad på att vara rättfärdiggjord och att vara rättfärdig. Rättfärdiggjorda är vi genom Jesu blod. Det är frågan om vårt förhållande till vår synd inför Fader Gud.
Men att leva rättfärdigt, det handlar om vårt förhållande till människor och ting i den här världen. Det står om Johannes att "han kom till er på rättfärdighetens väg". Han hade en rättfärdig livsstil. Och det är helt klart att Gud vill att vi ska vara sådana rättfärdighetens vittnen genom vår livsstil.
Att ta sig an de fattiga som om de var ens eget kött och blod, hjälpa faderlösa och änkor; det är en gudstjänst som Gud vill ha.
Anonym sa…
Jag frågade eftersom det var otydligt. Guds rättfärdighet är ju Jesus. Otro mot evangeliet är faktiskt oxå en större synd än Sodoms många synder.

Vårt bistånd och problemet med världsfattigdomen är en mer invecklad sak. Vårt främsta ansvar för våra egna fattiga och sjuka en annan. Hur pass effektivt denna hjälp fungerar är också en fråga för sig, men jag vet inget annat land som satsar väsentligt mer medel än Sverige på detta område.

Bofors? Är det fel med självförsvar eller att bekämpa terrorism? Skall små nationer bara ge upp mot större och mäktigare fiender?

Hur ser er drömvärld ut och vad skall göras för att förverkliga den, tycker ni?

Karl Oskar