Följ den av samhället förföljda familjen Johansson

Rättsövergreppet mot familjen Johansson, vars sjuårige son omhändertagits av Gotlands kommun, är högst skrämmande. Orsaken till omhändertagandet är att familjen valt hemundervisning, vilket är ett lagligt alternativ till skolgång, något kommunens tjänstemän borde känna till. På hemsidan dominicjohansson.blogspot.com kan man följa den orättvisa kamp familjen har tvingats ta sig igenom.
Familjen har fått stå ut med många både fula och felaktiga anklagelser, bland annat påstås de hata auktoriteter, något de förnekar bestämt.

Ett av många inlägg på bloggen med den vädjande rubriken "Hjälp Dominic komma hem", beskriver familjens val att hemundervisa så här:
Vår son Dominic är ett kärleksfullt barn och vi har en mycket nära kontakt. Vi har valt att ha honom hemma där han kan leka och lära sig av oss andra. Dominic har gått igenom och klarat alla normala hälsotester utan problem. Vår doktor sa dessutom att hans mentala kapacitet var flera år framför det normala för hans ålder. När vi valde att hemskola honom möttes vi av problem från rektorn på skolan och han kopplade in socialen på fallet. Problemen eskalerades och vi försökte vid flera tillfällen att förklara vår situation utan att lyckas.

Nu har kommunen fått ögonen på sig internationellt, något vi hoppas ska hjälpa familjen få en rättvis behandling, något som egentligen borde vara en självklarhet även utan påtryckningar från media.

Urval av media och bloggar som uppmärksammat fallet:
Newsdesk
Världen idag
HSLDA
Hemundervisning.se
Rohus
World Net Daily
Laigles forum
Nordiska Kommitén för Mänskliga Rättigheter
Mepprograms
Expressen
Gryningens ljus

Kommentarer