Verkningslös lag

Den svenska aga-lagen är helt verkningslös. Ända sedan införandet 1979 har flera kritiska röster höjts som varnat för lagens egentliga syfte, nämligen att bli en angiverilag som gör att samhället har näst intill obegränsade befogenheter att tränga in i familjens mest privata sfär. Dessutom saknar aga-lagen straffsats vilket innebär att ingen någonsin kan dömas utifrån den.

30 år har nu gått sedan lagen infördes. Jämfört med 1979 har barnmisshandel och övergrepp avsevärt ökat, trots lagen.
DN SvD

Kommentarer

Anonym sa…
Du är öppenbarligen ett hopplöst fall så varför ens börja förklara för dig.

Snella snella, rösta inte och skaffa inte barn.
Anonym sa…
Kristen missionär? Jag ryser av obehag.

"Jämfört med 1979 har barnmisshandel och övergrepp avsevärt ökat, trots lagen."

Ur DN-artikeln du länkat till:

"Att ett förbud mot att aga skulle leda till mer aga verkar falla på sin orimlighet. Men visst har anmälningarna om misshandel av barn under sex år ökat i Sverige – från 196 år 1981 till 1.906 förra året, enligt Brottsförebyggande rådet. Problemet är hur man ska tolka siffrorna. Rådet skriver att det är omöjligt att bedöma om ökningen i antalet anmälningar faktiskt speglar en ökning av barnmisshandeln. Snarare tycks det vara så att allt färre svenskar accepterar att föräldrar slår barn – och att folk därför blir alltmer benägna att anmäla brott."

Du får som hemläxa att undersöka vem som har rätt, för det har du knappast gjort.
Unknown sa…
Konstigt att det bara talas om barnaga. Det borde ju rimligen också omfatta lärarens rätt att använda aga för att uppfostra elever, mannens rätt att kärleksfullt aga sin hustru, arbetsgivarens rätt att aga sina anställda etc.
Mia sa…
Jag tycker det är ganska märklig slutsats du drar. Har du läst hela artikeln du länkar till?

Antal anmälningar betyder inte att vi blivit råare - kanske tvärtom! Vår syn på aga och våld över huvud taget har förändrats, vi fördömer det hårdare och därför anmäler vi i betydligt högre utsträckning. Och varför anmäla det som var lagligt... Helt logiskt så anmäldes inte aga när aga var tillåtet...

Sedan är det självklart vi ska sträva till att få bort allt våld! Det blir en svårare nöt att knäcka... tyvärr!
Berno sa…
Väljer att ge ett gemensamt svar till ovanstående kommentarer: Vad jag försöker tala om är att aga-lagen inte utgör skydd för barn som far illa, något man tycker skulle vara tanken med en sådan lag. Redan innan aga-lagens införande fanns en lag mot barnmisshandel och det är fortfarande den som används för att skydda barn - inte aga-lagen.

Däremot finns det andra underliggande, mer dolda syften samhället uppnått genom aga-lagen. Sen är det höjden av dubbelmoral att tala om aga-förbud i ett land där man förvägrar tiotusentals ofödda människoliv rätten till existens genom att brutalt stympa, stycka och avlägsna de oönskade, och i ett land där man på allvar diskuterar möjligheten till barmhärtighetsdödande. Människovärdet är kört i botten!
Anonym sa…
Då tar vi det en gång till...

Visst har lagen effekt då acceptansen för barnaga (läs: barnmisshandel) har blivit mycket lägre i svenska samhället. Det är därför anmälningarna ökar. Utan lag finns det nämligen mycket mindre anledning att anmäla. Och även om det fanns en lag mot barnmisshandel så kan vi ju inte ha den något svårdragna gränsen mellan aga och misshandel.
Det finns en del intressanta observationer sedan barnagalagen infördes: till exempel minskade antalet fall av olyckor med barn i hemmet...

Och ökar människovärdet för man tillåter barn att misshandlas, bara för att man också tillåter abort?

Jag är, liksom du, verksam i en kristen organisation i tredje världen. Med dessa värderingar gör du antagligen mest skada.
Berno sa…
Anonym, jag har inte talat för barnmisshandel. Är minst lika stor motståndare som du till att barn far illa. Det är aga-lagen som sådan det handlar om. Vidhåller att den inte bidragit till att barn fått det bättre eller att familjeinstitutionen i samhället stärkts. Snarare tvärtom. Ett av samhällets största problem idag är familjens upplösning, skillsmässorna och den därpå följande ohälsan.

Föräldrar berövas förtroendet att fostra sina egna barn. Istället träder samhället in som ett substitut med sina experter som ska verka för "barnens bästa". Genom att barnen uppmuntras att ange sina föräldrar mångmultipliceras ofta små problem, då de istället för att finna sin lösning i hemmet ska lösas byråkratiskt i uppslitande processer genom psykologer, barnpedagoger och i domstol med följden att barnen far illa.

Aga-lagen är också en gummiparagraf som lämnar stort utrymme för godtycke. Vad är exempelvis "kränkande behandling"? Vem avgör det? Är det kränkande då samhället genom sina myndigheter går in och splittrar familjer på grund av en anonym anmälan som sedemera visar sig vara helt obefogad? Tyvärr existerar många sådana fall.
P-A Jonsson sa…
Nyckelfråga: Vems är barnen? Är de föräldrarnas egendom eller är de fullvärdiga medlemmar av samhället som behöver ett extra skydd eftersom de befinner sig i en beroendeställning?
Lagen mot barnaga gör en gång för alla klart att det INTE är acceptabelt för en förälder att utnyttja sin maktposition för att utöva våld mot barn.

Och Berno - försök inte lägga ut dimridåer genom att tala om abort och familjesplittring.

Det är ett ytterst litet antal anmälningar om barnaga/barnmisshandel som är utan grund. Men det är garanterat en mängd fall av barnaga som ännu inte uppmärksammats.

Barn är inte föräldrars egendom, de är egna individer.
(Men med din bibelsyn så är det kanske helt OK att familjens överhuvud utöver sin makt/rätt genom att aga barn, hustru och anställda?)
Berno sa…
PEA, finner ingen relevans i det du skriver.
P-A Jonsson sa…
Då ska jag förklara relevansen.

Du ifrågasätter lagen mot barnaga, dvs du anser att det inte är en bra lag - kanske till och med en lag som inte borde finnas.

Du påstår att lagens "egentliga" syfte har varit att ge staten kontroll.

Därför har jag skrivit mitt inlägg där jag förklarar varför lagen behövs och vad dess funktion är.

Jag har i anslutning till det ställt en del frågor om hur din syn på Bibeln kan ha påverkat ddin syn på lagen mot barnaga.

DET är i högsta grad relevant.
Berno sa…
Vad som påverkar min syn är vanligt sunt förnuft.

Du skriver att barn inte är föräldrars egendom. Kan hålla med beroende på vad du lägger för betydelse i de orden. Menar du att de är statens egendom och att det är staten som ska överta fostrarrollen från föräldrarna? Att frånta föräldrarna ansvaret för sina barns fostran och bildning är inte rätt. Men tyvärr så ser samhället ut så idag.
Aga-lagen främjar starkt den familjepolitik som är rådande idag, där normala familjekonstellationer blir upplösta. Det främjar inte barnens bästa.
P-A Jonsson sa…
Nej, barn är inte statens egendom. De är inte NÅGONS egendom.
Barn är egna individer med egna rättigheter. Barn har ett ökat behov av skydd pga sin beroendeställning.

Om föräldrar fostrar sina barn med aga (dvs våld) så har vi alla ett ansvar för att ge barnen den uppväxt de förtjänar. Då ger vi staten (vårt gemensamma organ) rätten att ingripa.
För det är ALDRIG rätt att låta en familjekonstellation bestå intakt om det innebär att barn far illa.

I analogi med det anser jag inte att en kvinna är tvungen att stanna i äktenskapet om hon misshandlas av sin man. (Det är väl annars konsekvensen av ditt resonemang om familjekonstellationer?)
Berno sa…
PEA säger: I analogi med det anser jag inte att en kvinna är tvungen att stanna i äktenskapet om hon misshandlas av sin man. (Det är väl annars konsekvensen av ditt resonemang om familjekonstellationer?)

Undrar varifrån du får alla dina knepiga idéer.
P-A Jonsson sa…
Myckelt enkelt - jag läser det du skriver.
Du uttrycker att det inte för barnens bästa när familjekonstellationer bryts upp, även om aga skulle förekomma.
Då drar jag bara konskevensen och undrar om även en kvinna som misshandlas av sin man ska stanna i äktenskapet - för barnens skull?

Eller hur ser du på det? Nyfiken att ta del av dina tankar.
Berno sa…
Om du läser mina tidigare kommentarer kan du se att jag är helt emot misshandel. Det har inget med aga-lagen att göra.
P-A Jonsson sa…
Aga-lagen tillkom för att skydda barn mot våld i hemmet. Varför är du motståndare till en lag som skyddar barnen? Tycker du att det är viktigare att hålla ihop en familj än att skydda barn mot våld?

Jag har ställt några frågor till dig som du undviker att besvara. Jag är intresserad av dina svar på dem för att förstå hur du resonerar.
Berno sa…
PEA: 1. Aga-lagen tillkom för att skydda barn mot våld i hemmet. Varför är du motståndare till en lag som skyddar barnen? 2. Tycker du att det är viktigare att hålla ihop en familj än att skydda barn mot våld?

1. Jag är ej motståndare till lagar som skyddar barnen. Tvärtom. Aga-lagen utgör dock inget sådant skydd, även om den vid en första anblick ger sken av det. Vad jag menar med det går att läsa i tidigare kommentarer.
2. Självklart ska vi skydda barn mot våld.

För min del sätter jag därmed punkt för den här tråden, om inget nytt värt att kommentera kommer fram.
P-A Jonsson sa…
Jag kan bara bellaga att du inte vill/kan svara på mina frågor och försöka förklara vad du egentligen menar
Vad jag alltså tvingas konstatera av det du skriver är att du sätter familjens sammanhållning före barnens väl.
Det resonemanget får en del andra konsekvenser, bl a för kvinnans roll i familjen.

Jag kan därför bara beklaga att du förts vilse. Jag ber för att du ska få möta den sanne Kristus och få en verklig insikt i den sanna kärleken.
Anonym sa…
Lagen av 1979 är en väldigt otydlig, konstig och flummig lag. Jag anser att föräldrars rätt att fostra sina barn togs bort från dem det året...
Självklart skall inte föräldrar slå, hota eller på annat sätt missköta sitt föräldraskap, men det har gått så långt att det faktiskt finns föräldrar som knappt vågar tillrättavisa sina egna barn längre. "Curlare" kallas det?
Av egen erfarenhet kan jag hänvisa till ett antal tillfällen där jag höjt rösten, bett mina barn titta mig i ögonen och jag har talat om för dem att de gjort fel osv, och då har andra föräldrar tittat snett och undrande. Om inte jag som förälder får fostra mina barn på ett sätt som visar dem vad som är rätt och vad som är fel, så gör jag dem en stor otjänst, och om mina skyldigheter och plikter som förälder skall ifrågasättas av sk förståsigpåare och experter i konsult-sverige, har jag ju fråntagits min rätt att fostra mina barn. Gör lagen TYDLIG, gör om den, damma av den...
En annan sak är ju också detta med att det fortfarande finns föräldrar som tror att de äger sina barn!?
Vi skall vägleda, stötta och ge råd, INTE besluta, bestämma om vilka vägval, yrkes/studie-val barnen gör. Varför finns det fortfarande fäder/mödrar som tror sig ha den rätten?, och varifrån kommer den rätten?