Tyskland 1938 = Sverige 2009? Uppdaterad!

7 aug: Socialnämnden som beslutade om tvångsomhändertagande av pojken är nu JO-anmäld. Läs mer här.
Regeringens nya förslag till skollag är i mycket likt den som ligger till grund för Tysklands skollag, skapad under Hitlerregimen 1938. I Tyskland är hemundervisning förbjudet och minst fyra familjer har för den orsakens skull beviljats asyl i USA.

Idag berättar helagotland.se hur Gotlands kommun på ett brutalt och grymt sätt omhändertagit en sjuårig pojke på grund av att familjen valt att bedriva hemundervisning. Någon annan orsak till omhändertagandet framkommer inte av artikeln.
Nu har också Expressen/Kvällsposten skrivit om händelsen. Vad som hitintills framkommit av det media rapporterar så är kommunens agerande ett grovt rättsövergrepp mot en familj som saknar resurser att hävda sin rätt!

Enligt svensk skollag, FN-stadgar och Europakonventionen har varje vårdnadshavare full rätt att välja en alternativ form till den allmänna skolan. Trots det beslutar alltför många kommunala myndigheter i Sverige idag som om hemundervisning skulle vara illegalt och kriminaliserar därigenom kreativa och ansvarsfulla föräldrar som inte vill något hellre än att ge sina barn det absolut bästa de kan.

Kommentarer