De marginaliserade

Har någon som besökt Stockholm kunnat undgå Pride? Alla stora nyhetskanaler har generöst öppnat sina medier och rapporterar välvilligt om de "marginaliserades" problem. De har satt sin prägel på offentliga byggnader med hjälp av stora summor skattepengar för att tala om hur marginella och utstötta de är. Läste en kolumn i SvD där Göran Skytte på ett förträffligt sätt målar upp hur media väljer sina kelgrisar.

I samma tidning, men på ekonomisidorna, uppmanas företagarna att anpassa sina arbetsplatser till homotänkande. Flertalet branscher har också gjort kovändningar och börjat rikta sig till innehavarna av rosa pengar, något som visat sig vara mycket lukrativt. Penningen styr det mesta.

Den däremot som vågar sig på att uttrycka en annorlunda inställning till homorörelsens militanta framfart ska helst marginaliseras på riktigt, tystas ner och förpassas till skamvrån. Ta exempelvis Litauen vars parlament i ren omtanke om nationens barns framtid valt att förbjuda positiv propaganda om homosexuell livsstil. Under prideveckan i Stockholm lyfts Litauen fram som ett skräckexempel som med EU-direktiv ska motarbetas, utan att på något sätt fråga sig vilka orsaker som ligger till grund för beslutet.
Ta istället reda på varför ett land väljer att bromsa upp och förbjuda rfsl-liknande propaganda i det offentliga livet, något som handlar om att rädda människor från en flod av destruktiv påverkan.

Klas Andersson i ovan nämnda artikel fasar sig över att folk per automatik reagerar då de ser homosexuella visa sin relation på stan. Att människor trots all massiv propaganda som under decennier sköljt över oss, fortfarande reagerar, beror helt enkelt på att homosexualitet är mot naturen. Man vill att vi ska lära oss att tänka, handla och reagera mot naturen, vilket blir att döva samvetet och få det att tro att det är rätt att handla så.

Samvetet har vi fått av Gud, likaså skamkänslan. Redan från Bibelns första blad står om hur människan gömde sig för Gud då man begått en synd. Vad Gud gör är att kalla på människan för att hjälpa henne bli fri. Han erbjuder ett annat liv med en sann grund att stå på. Han överskyler inte synden genom att försöka dölja den med några fikonlöv. Istället erbjuder han ett helt nytt liv med verklig frid och sann kärlek - i Jesus Kristus.

Kommentarer

Anonym sa…
Vi numera fåtal! utanför det avfallna religiösa lägret, DVS- de som GUD har kvar som troende JESU KRISTI- vittnen här på Jorden- om vad GUD säger om homofiler och alla andra synder.. Är dom som djävulen ändå inte kommer åt att förstöra även om det så bara finns en enda Kristen kvar på Jorden som håller fast till vad GUD säger i Bibeln = GUDs ord... Så har JESUS KRISTUS GUDs son segrat över ondskan och djävulen, När han nu snart kommer tillbaka till Jorden..
LUKASEVANGELIET kap 18:7. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?

8. Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?"

MVH Jimmy.
P-A Jonsson sa…
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
P-A Jonsson sa…
Men.... Menade verkligen vår Frälsare Jesus Kristus att vi skulle slå andra människor i huvudet med Bibeln? Är inte det en väldigt stor synd - att sätta sig till domare över andra? Herren säger att domen är Hans - och bara Hans. Den som dömer i Hans ställe gör sig skyldig till synd.

Och VEM hotas om vi homosexuella får leva våra liv? Är det bättre att människor går under i självhat för att de inte accepteras som det de är?

Gud gav oss förstånd för att vi skulle följa Hans ord - inte Hans bokstav.
Berno sa…
PEA, Frälsaren Jesus Kristus skärper bibelns budskap då han exempelvis säger att den som med begärelse ser på sin nästas hustru begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Bibeln dömer oss alla och uppenbarar för oss att vi är syndare. Men vi erbjuds också en väg ur fördömelsen, nämligen genom just Jesus Kristus.
Jag dömer inte dig. Det får ditt eget samvete göra inför Guds ord, då du nu åberopar Bibeln som grund för ditt liv. Bibeln vill hjälpa oss och i Nya testamentet varnas flera gånger för den utlevda homosexualiteten. Men den påminner oss också om vem vi är i Jesus Kristus.
Att många människor går under i självhat beror inte på att de får höra vad Bibeln säger. Om man verkligen vill lyssna till bibelordet är det istället till hjälp. Snarare finner det sina orsaker i hur den militanta hbt(q)-rörelsen ställer långt gående krav på omvärlden, även på homosexuella, att den ska anpassas till deras normlöshet.
P-A Jonsson sa…
Berno, låt mig få komma med några invändningar/funderingar...

För det första så dömer inte Bibeln oss. Gud säger klart och tydligt att Han är den ende som dömer. Jesus Kristus är också solklar på den punkten. Han tar också tydligt till orda mot de som sätter sig i Guds ställe och uttalar domar över andra.

För det andra så går inte människor under i självhat pga Bibeln, utan pga människors agerande. Gud låter inte någon gå under i självhat, därför är det djävulen som talar när människor använder sin ensidiga och självrättfärdiga tolkning av Bibeln för att slå andra i huvudet.

För det tredje så undrar jag hur du själv lever i förhållande till de andra tydliga regler och besked som ges i Bibeln? Först den dagen då du till fullo lever efter varje påbud i Bibeln har du rätt att uttala dig om andra.
Läs t ex Luk 6:42. Det är Jesus egna ord till oss.
Berno sa…
PEA, du skriver...
För det första...
Svar: Gud talar till oss genom bibeln. Den är hans ord. Det är här vi kan läsa om vad Gud säger om synd och dom. Gud dömer, det är sant. Om jag läser Guds ord för en människa så får den människan själv ta ställning till Ordet. Jag dömer ingen, har heller ingen rätt att göra det.

För det andra...
Svar: Håller med dig. Citerar det jag skrev tidigare: "Att många människor går under i självhat beror inte på att de får höra vad Bibeln säger. Om man verkligen vill lyssna till bibelordet är det istället till hjälp.

För det tredje...
Svar: Guds ord säger att alla är syndare, och utstängda från Gud. Där inkluderas vi båda. I samma bibel uppmanas vi alla till omvändelse och att lämna synden. Någon annan väg till frälsning finns inte. Det handlar varken om grand eller bjälke. Synden utestänger oss från Gud, men genom Jesus Kristus blir vi förlåtna vår synd och får ett nytt liv.

Då det gäller hbt-rörelsen menar jag att den i sin framtoning och agenda är en av de mest människofientliga rörelser som existerar på denna jord.
P-A Jonsson sa…
Berno, jag kan inte låta bli att tycka synd om dig i ditt förnekande av Jesu Kristi budskap till oss människor.....

Primo:
Bibeln är Guds budskap genom människors ord. Det är inte Guds ORD (=bokstäver) eftersom Gud inte talar direkt till oss människor. Jesus Kristus föddes som människa för att kunna förmedla Guds budskap.
Detta är en grundläggande skillnad i synsätt.

Secundo:
Du går det ondas ärende när du använder Bibeln för att fördöma andra. För att du fördömer och därmed sätter dig i Guds ställe är helt klart. Du gör det även i din senaste kommentar.

Tertio:
Läs Lukas 6:42 igen.
Du går till rätta med andra innan du gått till rätta med dig själv. Det är en högmodssynd.
Läs även Joh 8:7.
Berno sa…
Jag sa tidigare: "Om man verkligen vill lyssna till bibelordet är det istället till hjälp."
Du väljer istället att välja ut det som passar dig och kalla resten för något annat än Guds ord.
P-A Jonsson sa…
Berno, skillnaden mellan oss är att du säger att man ska följa BOKSTAVEN, medan jag fokuserar på BUDSKAPET.

Dessutom undrar jag åter igen varför du bara "går till storms" mot enstaka företeelser baserat på vissa lösryckta citat ur Bibeln?
Hur förhåller du dig egentligen till alla andra ord i Bibeln?
Slaveri? Kvinnans roll? Fattigdom?
Och om du anser dig som följeslagare till Jesus kristus - har du då tagit avstånd från din familj och din släkt?
Berno sa…
PEA, du har helt uppenbart en styckad syn på Bibeln. Den är Guds ord från pärm till pärm. Som förkunnare lyfter jag självklart fram många olika ämnen från Bibeln.
När en så ond företeelse som Stockholm Pride invaderar huvudstaden så uttrycker jag lika självklart min avsky mot den.
P-A Jonsson sa…
Återigen dömer du i Guds namn - det är en allvarlig synd. Domen är Herrens och endast Hans.

Min syn på Bibeln är starkt förankrad i budskapet.
Varje bokstav i Bibeln är inte Gud - att tro så är att häda och ställa sig utanför gemenskapen i Jesus Kristus.

Din syn på Bibeln är dock styckad. Du läser och tillämpar de delar som passar ditt mönster. Så verkar Djävulen genom oss människor.

Alltså undrar jag åter igen varför du bara "går till storms" mot enstaka företeelser baserat på vissa lösryckta citat ur Bibeln? (Det är bara att läsa statisktiken för vilka ämnen du bloggar om för att se vad du fokuserar på.)
Hur förhåller du dig egentligen till alla andra ord i Bibeln?
Slaveri? Kvinnans roll? Fattigdom?
Godkänner du slaveri? Vad är kvinnans roll i äktenskap/kyrka? Har du gett upp alla dina jordiska ägodelar?
Och om du anser dig som följeslagare till Jesus kristus - har du då tagit avstånd från din familj och din släkt?