Pride nästa

Tiden är ond! Så kan man med korta ord sammanfatta de dagar vi lever i. Jesus själv informerade och förvarnade vid flera tillfällen sina lärjungar om vad som skulle komma och i sammanhangen använde han uttryck som Vaken! Flyn! Ni är inte av denna världen! Världen kommer att hata er för mitt namns skull!

Jesus beskriver också den yttersta tidens dagar genom att jämföra dem med Lots och Noas tider, vilka präglades av att ondska och perversiteter upphöjts till norm. I Bergspredikans förunderliga undervisning förtydligar Jesus något av vad efterföljelsen handlar om; nämligen att försaka sig själv. Inte i en egocentrisk självmedömkan där försakelsen tar sig uttryck i religiösa riter, men däremot en försakelse som vittnar om att vi är tagna ut ur världen och tillhör ett annat rike; Guds rike! Bergspredikans budskap sätter fokus på himmelrikets sanna realiteter och avslöjar världens förrädiska lockelser och dess öde.

I Bergspredikan varnas allvarligt för att träda in på den breda vägen, den väg Jesus säger att många vandrar på och som leder till fördärvet. Den breda vägen erbjuder skenbara fördelar, är bekvämare och anpassad till ett liv i syndig njutning, samtidigt som konsekvenserna är undergång. Den breda vägens vandrare ser enbart till sina egna intressen, och styrs vanligen av sådana drifter som oundvikligt leder till ett både tidligt och evigt fördärv.

Uppenbarelseboken talar också om en bred väg som många dras in på; en multireligiös väg där alla ska rymmas och trivas, en Babylons väg, som blivit ett tillhåll för all slags ogudaktighet och vederstyggliga ting i Guds namn. Många av kristenhetens förgreningar finner sin näring och stoff för sin mission i dess otaliga boningar. I Babylon sätts inga gränser. Där är allt tillåtet, och normalt, men Bibeln avslöjar mer; dess slutdestination är evigt fördärv!

Att frikyrkliga företrädare sätter sig i offentlig dialog med gudomens förnekare och förespråkare för en livsstil som Guds ord med tydlighet varnar för, är alarmerande men dock inte förvånande. Snarare får det ses som ett resultat av att man inom svensk kristenhet under lång tid i ekumenikens namn hämtat sin näring från Babylons boningar. Det är en sak att mötas för att varna för syndens konsekvenser, men i fallet med det möte som arrangerades mellan EFK's företrädare Stefan Swärd och den ständigt omskrivne religiöse gayikonen Jonas Gardell, är det bara att beklaga. Istället för att med Guds ord som grund sätta gränser, är Stefan Swärd med och välsignar den perversa livsstil Gardell vigt sitt liv åt att normalisera.

Den kristna tidningen Dagen följer naturligtvis upp genom att göra ett förskönat hemma-hos-reportage med den säljande Gardell, där han i familjerutan får presentera sin manlige "make" och familj, utan att tidningen ens i tanken närmar sig att uttrycka någon slags varning för den homosexuella livsstilen. Snarare tvärtom. Detta är babyloniskt i allra högsta grad!
Dagens medarbetare Jaktlund skriver stolt att de artiklar som handlar om Gardell är de mest lästa och har hamnat på medaljplats på dagen.se.

I den rasande takt som anpassningen till ett homosexualiserat samhälle äger rum, får vi snart räkna med att kristna företrädare från Swärds led och från den kristna tidningen Dagen, som menar sig vara det bibliska äktenskapets försvarare, kommer att tåga sida vid sida med Gardell och Levengood i den homosexuella rörelsens årliga demonstration, "Stockholm Pride".

För Guds församling finns dock bara en väg och den går utanför lägret med Kristus:
-Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.

Kommentarer

Anonym sa…
MKT BRA KOMENTAR !
Berno sa…
Åtminstone nödvändig.
Kärlek & respekt. Känner du dig redo att kasta första stenen?
Maria sa…
Hej Berno, jag tycker det är en skam att J Gardell får sååå mycket uppmärksamhet eftersom han förvanskar och urvattnar evangeliet. Tänk om han kunde säga sanningar istället och gå Guds väg. Men dte är så i denna tiden och värre kommer det att bli, precis som du säger. Folk väljer den breda vägen, den är enklast och där får man mest uppmärksamhet för sitt ego. Men var är då Jesus i deras liv?Stackars Sverige. BE för Sverige. /Maria
Deborah sa…
Berno, tack för din kommentar.

Det är bedrövligt på alla områden.

Det är tidens tecken.

Var välsignad!.... Deborah
Anonym sa…
Gud är kärlek. Att leva i kärlek, att acceptera och försöka leva efter att kärleken är störst är svårt. Det är den smala, svårare, vägen. Den fordrar eftertänksamhet, medmänsklighet och acceptans. Att sätta upp regler som inte fordrar tanke är lätt. Det är den breda vägen. Det är lätt och ger god självkänsla - man tycker själv att man står över alla andra syndare. Jesus föddes utanför äktenskapet i ett stall, han umgicks ensam med en ogift kvinna, med skatteindrivare och andra som ansågs lägre stående av den tidens religiösa elit. Han korsfästes. Ett av de mest skamliga och plågsamma sätt att bli avrättad på. Och allt drevs av den tidens rättrogna, regelelitistiska prästerskap, vilka säkert, med dagens retorik, påstod att Jesus valt den breda vägen.
Rolf sa…
Det var en stor besvikelse att läsa hur en kristen dagstidning kan nedlåta sig till att gulla med det som Gud förkastar.
P-A Jonsson sa…
Fortsatt hatkampanj mot människor från din sida. Det är beklämmande att du inte förstått Kristi budskap till oss.
Du ikläder dig fariséernas dräkt och spottar på Kristus.

Hade du varit med i Jerusalem så hade du varit en av dem som dömt Jesus till döden.
Anonym sa…
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.