Homonormen

Återigen står Stockholm värd för en demoraliserande pridedemonstrationsvecka, där alla människor på olika sätt mer eller mindre ska tvingas anpassa sina sätt att tänka och handla utifrån en sedefördärvande homonorm. Med årets tema vill man uppnå att alla i allt vad de gör ska tala och handskas med varandra som om homosexualiteten i sig vore sund och normal. Att dessutom präster och andra troende ger livsstilen sitt stöd är ett stort svek mot folket, ett bedrägeri där man lägger in en betydelse i Guds eget ord som inte finns där. Det bibliska kärleksbegreppet dras ned i smutsen

Vad hjälper det en människa om man byter etikett på synden och kallar den kärlek? Snarare leder ett sådant handlande till att det destruktiva inom människan blir befäst, skapar hårdhet och stolthet så att det utestänger henne från en sann gudsgemenskap.

Sanningen frigör och Guds ord är sanningens främsta språkrör. Bibeln varnar för det egna begäret, hur det föder synd och leder till död, men hur sanningens ord föder liv.
Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Bloggaren Tor Billgren envisas med att kalla Stockholm Pride för kristenhetens högtid. I sanningens namn är pridedemonstrationen allt annat än en högtid och det enda råd jag kan ge till alla för den här veckan är att hålla sig borta från Stockholms city. Fly Sodom! Det är inte tid längre att klä sig i säck och aska. För Sodom finns ingen framtid.
. . . . . . . . . .

Kommentarer

Jah Hollis sa…
"Det bibliska kärleksbegreppet?"
Ni verkar mera vara ute för att så hat mellan männsiskor.
Jah Hollis sa…
människor, heter det förstås.
Tor Billgren sa…
Berno.

Givetvis är Pride en högtid för er. Det är ju då ni får tillfälle att sätta er på er allra högsta piedestal och titta ner. Det är då ni får tillfälle att känna er som allra normalast och mest utvalda. Det är då bekräftelsen över er egen förträfflighet rinner över er som ymnigast.

"Fly Sodom", säger du, men det är dåligt med handling. Varför vågar du inte följa Lots exempel? Varför tar du inte din församling och lämnar landet? För varje sekund du stannar i Sverige skickar du budskapet att du egentligen inte tror på att Gud kommer att straffa landet.
Faktiskt tror jag att kristna gillar Priden! För två år sedan gick jag i paraden och delade ut flygblad mot Irans avrättningar av homosexuella. Jag har aldrig sett så många människor med krucifix om halsen, som i den publiken.
Berno sa…
Tor, fel, fel, fel!
Det handlar vare sig om att titta ner eller upp på folk, inte heller att känna sig normal eller onormal. Vi är alla olika människor och kommer så att förbli och alla är vi syndare. Däremot är jag angelägen om att förmedla ett varnande ord om den livsstil bland annat du är med och förespråkar, som inte leder till annat än fördärv.

Det handlar inte heller om att flytta från Sverige. Det är nog nödvändigt att det finns lite motstånd mot de upplösande momenten i samhället så att den människa som vill bli fri kan få hjälp att komma loss.
Anonym sa…
Det finns bevis på att homosexuellas hjärnor är mer lik sitt motsatta kön, att det är medfött. Alltså är det vetenskapligt bevisat.

Det är vetenskapen vi ska gå efter! Förut kunde ni religösa säga att homosexuell är något man inte föds som, men nu finns det bevis att man föds som det.

Om det nu skulle finnas en gud så är ju han med och skapar varenda människa och bla stoppar in en själ i dem. Alltså skapar gud homosexualitet. SÅ biblen skrev av människor och människan skapades av gud. Så eftersom gud skapade homosexualiteten så borde ni ju tycka det är rätt istället för att gå på orden som är skrivna av människor i bibeln.
Jesusefterföljare sa…
Anonym,
Att det finns vetenskapliga fynd som pekar på att delar av homosexuellas hjärnor visar likheter med det motsatta könets hjärnor är helt rätt. Hur dessa skillnader har uppkommit är dock oklart och omdebatterat. Vårt nervsystem är, inom rimliga gränser, plastiskt och en dylik förändring som homosexuella visar kan mycket väl vara orsakat av yttre påverkan.

Vår personlighet och vårt beteende är ytterst komplicerade och de flesta forskare skulle nog ansluta sig till en mer holistisk förklaring än den du presenterar. I frågan om "nature vs nurture" brukar man anse att båda spelar roll och samverkar.
Tor Billgren sa…
Däremot är jag angelägen om att förmedla ett varnande ord om den livsstil bland annat du är med och förespråkar, som inte leder till annat än fördärv.

Kan du berätta lite mer om denna "livsstil" som du menar att jag är med och förespråkar? Vad innebär den? Vad innehåller den? På vilket sätt leder den till fördärv?

Varför handlar det inte om att fly Sverige? Är Sverige Sodom eller inte? Kommer Gud att straffa landet eller inte? Gud har förintat oskyldiga förut och lär väl göra det igen?
Berno sa…
Tor, Gud straffar ingen oskyldig. Människan straffar sig själv. Vad Gud gör är att han erbjuder räddning.
Den "livsstil" du frågar efter tror jag inte jag behöver redogöra för närmare. Du vet mycket väl vad den handlar om.
Hur i all sin dagar skulle det kunna vara en "livsstil" att älska människor av samma kön som en själv? Vilket bigotteri. Då skulle ju mitt relativt övervägande intresse av män också vara en "livsstil"? Det kan jag inte hålla med om.
Berno sa…
Camilla, att ett samhälle är med att inte bara legalisera, men också att genom massiv påverkan och lagstiftning påtvinga medborgarna en människosyn som strider mot naturen, är inte sunt. Från dagis upp till yrkesliv sätts regelverk upp som berövar människan hennes rätta identitet. Flickor får inte vara flickor eller pojkar pojkar osv.
Jag tror att du ser spöken på ljusan dag. Hur i all världens dagar skulle samhället "genom massiv påverkan och lagstiftning påtvinga medborgarna en människosyn som strider mot naturen"...???

Tror du på allvar att man VÄLJER att bli bög eller flata? Skulle då inte det omvittnade omak som det faktiskt innebär att vara Hbt-person få det stora flertalet att bara flyta med strömmen som straighta i ett mainstream heterosamhälle?

Det är ju som bekant bekvämt att inte sticka ut. Eller tror du att homosexuella är homosexuella bara för att jävlas med dig och dina trosbröder? Glöm det. Homosexualitet ÄR en del av naturen.
Berno sa…
Camilla, du kan inte på allvar mena att det jag skriver handlar om att flyta med strömmen. Det är din syn som är den politiskt korrekta och minst uppseendeväckande.
Du har all rätt att tycka som du gör, men jag håller inte med dig.
P-A Jonsson sa…
Du säger att du inte fördömer? Detta inlägg från dig är ett fördömande.
Endast Gud har rätten att döma. Den som i Hans namn dömer begår en stor synd. Igenom den personen talar Djävulens högmod!
Glenn sa…
Du e ju helt jävla hjärntvättad. Om du inte kan respektera att folk blir förälskade i människor av motsatt kön eller att folk inte finner sig i heteronormen som råder i vårt samhälle så tänker jag fan inte respektera dig.