Desinformation som vapen

En av gayrörelsens mer energiska försvarare, Tor, upphör inte att förvåna. Tidningen Dagen publicerar ett uttalande av evangelisten Franklin Graham som säger att den ekonomiska krisen är en moralisk kris som grundar sig i att västvärlden vänt Gud ryggen, en konklusion varje sunt tänkande människa måste ge sitt bifall till.
Tor kallar påståendet nonsens och menar att krisen beror på den naturliga familjens dominans i samhället.

Det finns väl ingen livsstil som genom lögner och desinformation torpederat samhället så mycket som den Tor förespråkar. Ta lärdom och markera avstånd från dessa styggelser som bibeln varnar för:
Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. (ur Rom 1)


Kommentarer