Kristendom och politik

Är ett kristet politiskt parti möjligt?
Den frågan ställdes av Arne Imsen för många år sedan. Svaret han utvecklade är angeläget för varje på Jesus Kristus troende individ att ta del av:

Nej! Något sådant politiskt parti har ännu aldrig sett dagens ljus, vare sig här i landet eller i andra länder. Detta helt enkelt därför att levande kristendom och politik är fullständigt oförenliga. De representerar skilda världar, verkar med olika medel för vitt skilda mål. Det är orealistiskt att arbeta för en sådan allians, ty de är lika omöjliga att förena som eld och vatten. Väljer man det politiska livet som sitt verksamhetsfält, då har man i princip övergivit den kristna åkertegen, och går man in för ett evangeliskt arbete enligt nytestamentligt mönster, då kommer man att bli placerad utanför politikens domäner."

Läs mer här

Realterade artiklar i Dagen: Här, Här, Här Här och Här

Kommentarer