Totalitär skola blir ännu mer toppstyrd

Det mångkulturella Sverige står inte ut med att det finns människor som tänker och agerar själva. Skolan ska enligt läroplanen vara objektiv men är i realiteten en propagandaapparat vars främsta uppgift är att stöpa alla i samma form.
Föräldrar hanteras som om de vore barnens värsta fiender som i motsättning till alla naturlagar saknar förmåga att se till sina barns bästa.

Avskaffa istället skolplikten och ge människors valfrihet en chans. Det finns många beprövade alternativ till den svenska skolan som är både bättre och mer mänskliga, t.ex hemundervisning. Men att föräldrar tar sitt föräldraansvar och själva vill sörja för på vilket sätt deras barn på bästa sätt ska undervisas ryms inte i styrande politikers föreställningsvärld.

Inför nya skollagen talar utbildningsministern om varje elevs rättighet när det i själva verket handlar om att ta bort varje valfrihet: – Alla elever ska ha rätt att ta del av grundskolans undervisning, oavsett om deras föräldrar gillar undervisningen eller inte, säger Jan Björklund till SvD.se.
- I dag tillåter lagen befrielse och vill man ändra det så finns det bara ett sätt: att ändra lagen, säger han.
Relaterade artiklar: DN SvD SvD Dagen Sydsvenskan K-kuriren Aftonbladet

Kommentarer

Anonym sa…
Hej,

Som uppvuxen i en religiös miljö vill jag verkligen säga att den sekulära skolan varit en av mina räddare från själsligt förtryck. Föräldrar som inte vill låta sina barn få kunskap som motsäger deras egen övertygelse och därmed förvägrar dem det egna valet, vill jag hävda inte på något sätt tar det föräldraansvar du tycker att de blir ifråntagna. Man löper större risk att bli stöpt i samma form inom familjen än inom skolan. Poängen är väl att det är barnen som ska ha valfrihet och inte deras rädda föräldrar?
Berno sa…
Hej Anonym, kan tyvärr inte hålla med dig. Verkligheten är annorlunda. I skolan är det inte barnens egna val som prioriteras utan vad den rådande ideologin bestämt ska vara deras val.
Anonym sa…
Skolans syfte är att INDOKTRINERA och inte att UTBILDA ! Man kan inte lära sig mycket i dagens skola. Klart man kan lära sig mycket själv i lugn hemmiljö och slippa skolvåld. När det gäller betyg så ska man se fram ATT SAMLA BRA BETYG HOS SKAPAREN, dvs. hos Gud. I Bibeln finns läroplanen.
Berno,

Menar du på allvar att barn som vill stanna hemma från skolan ska få göra det? Eller ännu värre, barnets föräldrar tycker att barnet ska stanna hemma? Är inte skolplikt något bra?

Att det finns olika uppfattningar om hur undervisningen ska bedrivas är vi säkert överens om, men ett samhälle utan skolplikt skulle bli en samhälle präglat av okunskap. Jag förstår inte hur du förespråka detta?

Hur skulle samhället se ut om många av oss är analfabeter?

Hur skulle din ideala skola se ut och hur skulle vi nå dit?

Jag blir nyfiken på hur du tänker..

Mvh

Seved Monke
Liberati
Berno sa…
Seved Monke,

Jag ger mig inte in på att måla upp hur en ideal skola skulle kunna se ut. Nämner bara en sak och det är att myndigheterna borde lyssna mer på enskilda medborgare, utan att fördenskull omyndigförklara alternativa initiativ.

Att barn ska stanna hemma från skolan utan alternativ undervisning är nog inget ideal. Däremot finns det föräldrar som är måna om sina barn och angelägna veta vilka värderingar som ges till deras barn. Samhällets skolor vill få oss att tro att det inte finns några alternativ till den allmänna skolan, något som inte stämmer enligt nuvarande skollag, vilken säger att "Ett skolpliktigt barn skall medges att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag, om det framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt lagens föreskrifter."
De drygt hundratalet familjer i Sverige som enligt denna lag valt en alternativ skolgång har ofta blivit motarbetade av berörda myndigheter. Eftersom den alternativa undervisningen, hemundervisning i det här fallet, nivåmässigt gett barnen höga och gedigna kunskaper, riktar myndigheterna istället sin kritik på att bortförklara föräldrarnas förmåga att förmedla rätt värderingar till sina barn.

Det är skillnad på skolplikt och undervisningsplikt.