Onormal samlevnad

"En relation mellan personer av samma kön är inte normalt." Uttalandet gjordes av en högt uppsatt politiker i Dominikanska Republiken. Här i landet pågår för närvarande en revidering av nationens grundlag. Några av de artiklar som speciellt debatterats i media handlar om rätten till livet och om hur en äktenskapsbalk ska formuleras i kommande konstitution.
"Det finns idag män som förändrar sig till kvinnor och kvinnor till män. Det kan aldrig handla om ett äktenskap, hur man än väljer att definiera det. Det är mot naturen. Det är helt enkelt inte normalt att folk av samma kön ingår äktenskap."
Samme politiker, som också är medlem av Nationalförsamlingen (kongressen), menar att det inte är tillräckligt att lagstiftiningen uttryckligen säger att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Han understryker att det bör inkluderas att den mannen eller kvinnan också fötts sådan.

Vad skulle hända om en svensk riksdagsman uttalade något liknande i plenisalen? Det skulle följas av ett ramaskri utan dess like. Rätten att uttrycka sina åsikter är i det svenska samhället mycket begränsad. Fel åsikt i samlevnadsfrågor kan rendera i uppsägningar eller andra former av repressalier. Säg att utlevd homosexualitet är synd och mot naturen och du blir stämplad som fundamentalist.

Källa: www.clavedigital.com

Kommentarer