Apropå Kofi Annans uttalande och...

...apropå mänsklighetens situation...

Det har inte gått mer än drygt ett år sedan världsekonomin hamnade i fokus på ett markant ödesdigert sätt. Det var som att en global ekonomisk kris synliggjordes över en natt. Spekulationer och spel med miljardbelopp resulterade i att banker och multiföretag gick omkull och stora delar av befolkningen drabbades av svårigheter. Idag vittnar exempelvis tusentals familjer i USA om hur de förlorat både jobb och bostäder. Media visar exempelvis bildreportage från tältstäder som växer upp.

Idag berättar Dagen, som en av många tidningar, om hur Bangladesh drabbats av en cyklon. Alla källor med rent dricksvatten har förstörts och en miljon människor befinner sig i akut nöd. Här i Dominikanska Republiken har ett trettiotal samhällen isolerats som följd av ihållande regn och de materiella skadorna har ruinerat massor av människor och företag.

Bibeln fångar en för mänskligheten svår situation i ett nötskal, men visar också på det hopp som erbjuds varje människa:
Och tecken skola ske i solen och månen och i stjärnorna, och på jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån,
då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.Och då skall man få se 'Människosonen komma i en sky', med stor makt och härlighet.
Men när detta begynner ske, då mån I resa eder upp och upplyfta edra huvuden, ty då nalkas eder förlossning."
(Ord av Jesus hämtat från Luk 21:25-28)

Kommentarer