Bara det är karismatiskt...

...spelar det ingen roll vilken lära som ligger till grund för gemenskapen. Så tycks Jesus-manifestationens och OAS-rörelsens representanter resonera. Det viktigaste tycks vara att samla så många olika falanger som möjligt under ett och samma tak.

Bibelns budskap är: "Låtom oss alltså gå ut till honom 'utanför lägret' och bära hans smälek."

Biblisk kristendom och romersk katolicism är två helt oförenliga motsatser. Språkrör för Pingströrelsen och Livets ord borde se tillbaka på sin egen historia för att påminnas om de råmärken som då proklamerades.

Lewi Pethrus i Evangelii Härold 1925: "Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!"

Ulf Ekman i Magazinet 1989: "Vad i hela världen har påven i Uppsala att göra?"

Kommentarer