Angeläget om Jesusmanifestationen

På Stockholms gator och torg församlades kristna i gemensam Jesusmanifestation. Där fanns från olika riktningar ett brett spektra representerat under ekumenikens inbjudande parasoll denna soliga och vackra majdag. Läs mer här

Kommentarer