Inlägg

Totalitär skola blir ännu mer toppstyrd

Apropå Kofi Annans uttalande och...

Kampen för nådens evangelium

Urholkad vetenskap

Grym avsaknad av människovärde

Ny skollag presenteras i juni

Norgehistoria - uppdaterad

Skilj på hatbrott och yttrandefrihet

Olagligt och onaturligt

Angeläget om Jesusmanifestationen

Rätten till livet grundlagsskyddat

Onormal samlevnad

Bara det är karismatiskt...