Västerländska kulturen står i lågor

Lyssna till följande profetiska brandtal från 1970 av Arne Imsen. Budskapet är angeläget. Församlingens tid att verka är kort: Jesus kommer!

Kommentarer

Något av det bästa och mest koncentrerade som sagts om Jesu tillkommelse.