Varför be om ursäkt?

I det svenska samhällets s.k. objektiva skolor påverkas barnen mer än på någon annnan plats. Kommer man till skolan med sin barnatro blir den ganska snart berövad. Det är fritt fram och obligatoriskt att förneka Gud skaparen till förmån för evolutionismen. Det senare har upphöjts till oemotsäglig vetenskap och får inte ifrågasättas. Allt som talar om Gudstro däremot är bannlyst.

Att en pingstförsamling anordnar en sportlovsvecka med ungdomar som därigenom får ett litet andrum från all vardaglig påverkan, ungdomar som i sin iver söker Gud och andedopet, är inget att be om ursäkt för. Tvärtom borde fler svenska ungdomar få vara med om den erfarenheten att det finns en kärleksfull Gud som är angelägen om att fylla deras liv med mening och människovärdigt innehåll.

Barnen hör Guds rike till. Jesus är deras bäste vän. Ingen har rätt att hindra barnen från att komma till Jesus. Tvärtom borde vi som församlingar rikta oss ännu mer offensivt till de barn och ungdomar som många gånger är offer i det postmoderna samhälle vi lever i. Rotlösheten är idag ett av samhällets största problem. Måtte församlingen få vara bärare av den atmosfär som kan erbjuda barn och ungdomar en fast grund att bygga sina liv på.

Med Jesus i familjen det blir ett lyckligt hem.

Kommentarer

Anonym sa…
anledningen till att evolutionismen inte ifrågasätts är för att det inte finns någon troligare teori.

religionen är absolut inte bannlyst, en majoritet av svenska religionslärare är religiösa, till exempel.
Kom nyligen hem från ett sportlov där vi hade fantastiska möten. Sista mötet var verkligen ett andligt nedslagsfält. Några talade i tungor, andra dansade, några låg på knä och bad. Det finns ingenting mer hälsosamt för ett barnahjärta än en av Anden förtätad atmosfär.
Naturligtvis måste man förklara vad som sker för den som inte förstår - men det kan aldrig skada ett barn att bli berörd av Den helige Ande.
Berno sa…
David, du går lite utanför ämnet:)

Paulus, håller med dig. Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.