Inlägg

Gud har ingen "kyrka"

Västerländska kulturen står i lågor

Hela skapelsen vittnar om Gud

Bered dig möta Gud

Varför be om ursäkt?