Obotligt religiös

Människan är obotligt religiös. Kan kalla sig humanist, ateist, religiös, kommunist eller något annat. Innerst inne finns ändå den där gnagande oron över att inte förstå, vad kommer att hända, vad är meningen etc.

Vad beror det på att de längsta köerna alltid ringlar sig vid apoteken och Systembolaget? Jakten efter tillfredsställelse sinar aldrig.
Religionen lockar att fylla dessa outtömliga behov genom att ordna pilgrimsresor till heliga platser. Marx's påstående att religionen är ett opium för folket går bara att hålla med om. Det finns ingen religiös rit som kan svara på människans absolut största fråga: "Var ska jag tillbringa evigheten?"

Jesus sa i ett samtal med en kvinna att människor vandrar antingen till Jerusalem eller upp på ett högt berg för att tillbedja, men att tiden kommer då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning.
Den tiden är här nu. Svaret finns hos Jesus, där du är, i ditt hem, i din bil;
Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så: "Du behöver icke fråga i ditt hjärta: 'Vem vill fara upp till himmelen (nämligen för att hämta Kristus ned)?' ej heller: 'Vem vill fara ned till avgrunden (nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda?'"
Vad säger den då? "Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta (nämligen ordet om tron, det som vi predika)."

Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

Kommentarer

Anonym sa…
Jag kommer aldrig att förstå troende människor. Ni blundar för verkligheten, ni använder er s.k. tro för att rättfärdiga era handlingar. Att ni finns i dagens samhällen är ofattbart med tanke på den utveckling vi har idag. /db
Berno sa…
Det är nog snarare så att tron på Gud leder till mer ansvarsfulla handlingar än annars.
Anonym sa…
knappast.. snarare tvärtom - den rättfärdigar vilken fundmentalist som helst att handla illa, allt kan tolkas in i bibelsmörjan. den kristna gudens moral är fruktansvärt dålig och vilken vanlig otroende svenssons medfödda moral översiger hans.
Berno sa…
Ok, låt säga att det är så. Vet att mycket ont har gjorts i Guds namn. Men dessa handlingar har inget stöd i evangeliet om Jesus. Kärnan i det budskapet är rättfärdighet och frälsning.
Anonym sa…
..och om man inte älskar gud så ska man brinna i en evighet i helvetet. seriöst, lägg ner.
Anonym sa…
"Gud är kärlek" står det i Bibeln.... och om man har inte kärleken i sig så går det inte att lära känna Gud. Troende Kristna har mycket höga moraliska värderingar och kärleken till Gud och till livet i sig. Sedan vad andra gör "i Guds namn"... ja det står i Bibeln att själva Djavulen förvandlar sig till "ljusets ängel" för att lura och bedra. Vi kan se till ex hur George Bush säger att han är Kristen men i själva verket är han satanist med mkt blod på sina händer. Jesus sa det mkt bra : "genom deras frukter ni skall lära käna de. Dåligt trä kan inte ge bra frukt".
Anonym sa…
och hur ställer du dig till att gud beordrar ett helt folkslag inklusive spädbarn åsnor och kameler ska dö.. är det kärlek ? wow.
Anonym sa…
jag är ateist och full av kärlek. hur kommer det sig att jag inte lärt känna gud?
Anonym sa…
Ännu finns tid att ta emot Jesus...
Men när han kommer tillbaka till den helvetet på jorden (sysstem som ni kallar "utveckling" och "modern samhälle") då blir det försent för många ! Visst, stora masser kommer att elimineras och få kommer att räddas ( Matteusevang. 7:13,14 )
Anonym sa…
Kommentaren ovan bevisar bara att jag har rätt.Ni är hycklare. Först skriver ni om kärlek osv. sen när inte folk köper det, då börjar ni med hot. /db
Unknown sa…
Precis.

"Gud är Kärlek, och om du inte lär dig älska Honom så kommer du att torteras i evighet! Visst är han underbar...!"

Lägg också till att vi har fått fri vilja av Gud, men om vi använder den fria viljan till något annat än att tjäna Honom så är vi tillbaka till punkt ett: Tortyr i evighet.

Dessutom så finner jag människor som kan fösa alla vetenskapliga argument åt sidan för att tro på en sagobok från bronsåldern skrämmande, eftersom det tyder på att vem som helst kan tappa kontrollen över sitt sinne.
Det är väl just det här som är problemet med alla religioner - när frågor man inte kan svara på dyker upp använder man gud som bortförklaring. Och det är klart att de flesta människor har funderingar kring livet och döden, men det betyder inte nödvändigtvis att de är religiösa! Att ha en rädsla för döden är ingen bra anledning att tro på en gud. Vad man vill ska vara sant och vad som är sant är inte alltid detsamma.
Anonym sa…
Det är satanister, frimurarna, socialister och komunister som står bakom den evolutionsteorin och förnekande av Guds egsistens.
De kontrollerar många vetenskapskretsar och kommer ut med falska läror.
-ATT TRO ATT HELA VÅR UNDERBARA VÄRLD (FLORA OCH FAUNA) MED ALL SIN KOMPLICITET OCH MÄNNISKAN har utvecklats genom okontrollerade explosioner och vulkanutbrott är otroligt naivt.
Anonym sa…
konspirationsteorier går ju i sopen direkt.. om det är någon som kör med falsk lära så är det alla religioner - de får ju revidera(omtolka :)) sina böcker varje år då vetenskapen går framåt och motbevisar deras sjuka påståenden. Det är de som påstår att gud finns som har bevisbördan - inte tvärtom.. och kom inte o säg "see på alla djuren o naturen o träden så vackert och komplicerat" - det är inget argument/bevis - möjligtvis för evolutionen men knappast för att en magisk fabror i molnen existerar.
Anonym sa…
Svar till Avilan :
FRIHET UNDER ANSVAR har Gud sagt.
100 % frihet OCH ATT MÄNNISKAN ÄR "GUD" Detta har Satan erbjudit !
Det är nästan lite orättvist att Satan inte har en egen bok i vilken han kan försvara sig, eller i alla fall förklara sig. Allt som sägs om Satan sägs av kristna... Om han nu finns, hur vet vi att han är som han påstås vara i bibeln? Hur vet vi att helvetet är så hemskt i jämförelse med himlen..?
Anonym sa…
hur vet vi att det inte är satan som är den gode egentligen? finns det nåt som helst bevis för att gud finns överhuvudtaget?
Berno sa…
Väldigt vilken hätsk stämning som skapats här:)
Det är inte så som det framgår i vissa kommentarer att Gud hotar och att vi söker honom av rädsla för än det ena och än det andra. Tvärtom, han kallar på människan, med en otroligt stor och utgivande kärlek just med avsikten att han vill rädda mänskligeheten från synden och dess konsekvenser.

Om Gud inte hade agerat på det sätt han gjort, med att sända sin son Jesus hit till världen, hade ingen människa överhuvudtaget kunnat bli frälst. Då hade förmodligen hela jorden redan förvandlats till ett globalt krematorium.
Det är heller ingen mening med att hota någon med ett brinnande helvete. Det har människan lyckats skapa helt själv, utan Gud. Tror vare sig satan heller Gud är så särskilt glada över hur tillståndet på jorden ser ut. Vad Guds ärkefiende ville, var att åstadkomma ett lyckorike på jorden, men utan Gud. Problemet för honom är att han är beroende av människan för att uppnå sitt syfte, något som bara lett till kaos. Var helst människan dragit fram på jorden har hon orsakat krig och annat elände.

Gud finns och hans ord och gärningar är verkliga. Behövs inga vetenskapliga bevis för att hävda det, även om vanligt logiskt tänkande otvetydigt kommer fram till den slutsatsen. Det bästa beviset är dock alla de som mött honom personligen, som kan vittna om hur han förvandlat deras liv. Gud lönar dem som söka honom, och visst, det kräver en del ödmjukhet att närma sig honom. Avståndet mellan Gud och människa är genom synden och ondskan så oändligt stor, att ingen någonsin klarar nå upp till hans rättfärdighet. Alltså är människan redan dömd, inte av Gud, men genom sina egna handlingar, sin egen orättfärdighet.

Där kommer evangelium om Jesus Kristus in i bilden; han förlåter oss vår synd och skapar ett nytt liv i våra hjärtan. Se inte evangelium som ett hot, tvärtom. Det är ett erbjudande till varje människa att få uppleva en verklig gemenskap med Gud - genom jesus Kristus.
Men det ironiska i allt är ju att gud egentligen inte hade behövt skicka ner sin son till jorden. Det är ju trots allt så att det är gud själv som har satt upp reglerna efter vilka de kristna människorna påstår sig leva, och han hade lika gärna kunnat knäppa med fingrarna och så hade synden försvunnit. Det känns som ett oerhört taskigt tillvägagångssätt att skapa människan för att sedan plåga henne.

Det som är fascinerande är att det inte verkar finnas nån som inte kan förneka guds existens som samtidigt inte riktigt gillar honom. Det skulle vara intressant att prata med en kristen som har samma problem med guds personlighet som jag har, men som ändå inte kan förneka en tro på hans gudomlighet. Jag får för mig att det inte finns en enda kristen som ogillar gud, vilket gör att jag ser ett samband mellan religiös tro och önsketänkande.
Berno sa…
Sister Morphine,
De regler Gud satte upp för att leva i gemenskap med människan, bröts av människan själv, och så har det upprepats under historiens gång. Gud skulle säkert kunna knäppa med fingrarna och utrota synden för alltid, men då hade också människorna dukat under. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma, han är helig, rättfärdig och det är uteslutet att han skulle kunna rädda människan genom att knäppa med fingrarna. På ett sätt kan man säga att hans allmakt har en begränsning och det är att han inte tvingar sig in i någon människas liv, såsom vore vi viljelösa robotar. Gud vill ha ömsesidig gemenskap och hans vilja är att alla människor ska lära känna honom och där finns en förklaring till varför Jesus blev sänd till jorden.

Det stora i att Gud sände sin son är att han gav sitt yttersta för att rädda människan, det absolut mest dyrbara som finns i hans rike. Varför är just Jesus så avgörande? Hela Gamla testamentet är som en enda stor förberedelse på hans människoblivande och då Jesus mot slutet av sitt jordeliv dödas upphängd på ett kors, utbryter ett stort crescendo, som förenar jord och himmel i en mäktig lovsång. I Gamla testamentet talades om årliga försoningsoffer för folkets synder. De offren måste alltid upprepas, de hade sina brister men pekade fram emot det fullkomliga offret. Nu gav Jesus sitt liv - en gång för alla - som ett Gud välbehagligt offer och därigenom kan vi, varje människa, få vår synd förlåten.

Gud plågar ingen. Han sträcker ut en hjälpande hand till en redan plågad människa. Läs gärna den programförklaring Jesus presenterade då han började sin offentliga verksamhet:

Luk 4:18 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet
Luk 4:19 och till att predika ett nådens år från Herren."
Den grundläggande skillnaden i människosynen hos mig och hos kristna är att jag inte förstår det där med synd riktigt. Jag kan inte tycka att de flesta människor är syndiga. Jag känner visserligen inte särskilt många kristna, men inte heller någon människa som jag skulle vilja kalla syndig enbart för att Eva och Adam åt det förbjudna äpplet... Jag får för mig att kristendomen har en oerhört trist människosyn som säger att man hela tiden ska skämmas för att man är människa med mänskliga egenskaper. Och jag har nog läst det mesta i bibeln och det är inget alls som tilltalar mig med den annat än att det är intressant rent antropologiskt. Att läsa lite lösryckta bibelcitat ger väl inte särskilt mycket mening, vem som helst kan ha skrivit ned dem och vem som helst kan ha redigerat dem genom bibelns historia.

Egentligen är det väl meningslöst att diskutera varför man tror eller inte, men jag tycker att det är ganska intressant. Och det är lite kul att religion bekommer så många, vare sig man tar den för sann eller inte.
Berno sa…
Sant, det är ganska meningslöst diskutera religionen. Bästa sättet ta reda på vad det innebär att känna Jesus är att själv ta reda på vem han är. Den som förutsättningslöst gör det kommer helt säkert få svar.

Synd handlar inte om människans egenskaper. Synd är att vara skild från gemenskap med Gud, att leva i tomhet, ovisshet etc. Gud graderar ingen människa och kallar en del bättre än andra, vilket lätt vi människor gör genom att skapa syndaregister. Det finns snälla människor som inte gör en fluga förnär och det finns uppenbart onda människor som lyser av hat, men Bibeln säger att alla är syndare.

Vad Gud gör är att han uppenbarar för människan att hon är en syndare, på väg att gå evigt förlorad. En viktig egenskap vi fått är samvetet, vilket väcks till liv då vi blir medvetna om synden. Den egenskapen finns nedlagd hos alla människor.

Sen kan man höra och skjuta det ifrån sig, uttrycka tvivel över bibeltexters validitet etc, men faktum kvarstår; alla människor ska en dag stå inför Gud. Vi är nämligen något långt mer än bara jordiska biologiska varelser som vandrar här x antal år för att sedan förmultna, upphöra att existera. Till skillnad från övriga naturen är människan en evighetsvandrare och det mest tragiska som kan hända en människa är att hon inträder i evigheten utan Gud.
Faktum kvarstår - det handlar ytterst om tro, och inget annat. Man kan tro att alla människor är syndare, och att tro att människan har eget liv. Men för egen del tror jag inte på det, och om det visar sig att jag en dag skulle stå framför den kristna guden(eller den muslimska guden eller någon annan gud) och försvara min otro för honom är jag ok med att inte ha trott då jag inte har särskilt stor respekt för den gud som presenteras i bibeln... och det är nog det som är mitt största problem med religion.
Berno sa…
Jag har också stora problem med religionen. Håller med Marx som säger att den är ett opium för folket. Den fördummar och vilseleder, invaggar folk i falsk trygghet, för att ta några exempel. Men det är en enorm skillnad på att lära känna Jesus, vilken är en levande person som förmedlar liv, hopp, glädje, trygghet etc.

Ett stort misstag många gör är att de ser religionerna och missar Jesus. Han finns nämligen inte där. Däremot finns han nära den som med ett ödmjukt, ärligt hjärta söker honom, och det är det även tvivlaren kan få visshet om. Att bara strunta i att ta reda på om han finns och vad han kan göra är dåraktigt.
Unknown sa…
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa…
Att bara strunta i att ta reda på om han finns och vad han kan göra är dåraktigt.

Jag tror inte nån ateist har problem med det, speciellt inte den första delen... Att ta reda på om han finns är väl kanske väsentligt, för att vi lever i en värld där många faktiskt tror på gud och jesus... men bara för att man tar reda på det betyder det ju inte att man kommer till slutsatsen att jesus finns.
Berno sa…
Jag är helt övertygad om att den som med uppriktighet söker Jesus också kommer att finna honom.
Och jag är överygad om motsatsen! Människan är ju fantastisk, alldels för fantastisk för att vara skapad av en så trist skapare som bibelns gud...
Anonym sa…
Det finns en vedertagen definition av begreppet religion, varför ignorera denna. Tala gärna om vad som är ont *i sig* med begreppet "religion". Om religion är något ont kanske också tro, andlighet och t o m kristendom är samma sak? Så många finns ju som gjort så mycket elände i dess namn. Varför skall inte kristna säga att deras religion är kristendomen? Och vad skulle man vinna med detta? Varför detta förvirrande nyspråk som hävdar att kristendomen inte är en religion och att religion i sig är något ont? Vem började med detta och varför? Vill man slå in på de privata definitionernas väg så börjar man snart vända upp och ned på ett och annat.

Vilket många av de falska religionerna gör.
Berno sa…
EGV, Själva uttrycket religion är det inget fel på men däremot den innebörd ordet fått idag. Religion i dess rätta bemärkelse handlar om Gudsfruktan och samvetsgrannhet men för många betyder religion makt och politik och mycket missbruk har ägt rum och lidande har vållats i Guds namn.

Religionen i allmän mening leder människor bort från det centrala i Guds frälsningsplan, bort från Jesus. Evangelium däremot visar på Jesus som enda vägen till Gud, vilket inte är någon privat definition men däremot det budskap som Bibeln presenterar.