Ett barn kan förstå

Jesus sa: "Den som tror och bliver döpt han skall vara frälst." Eller gjorde han inte det? Enligt vissa bibelkritiker borde citatet inte finnas med där. Men i den bibel svenska frikyrkofamiljer använder finns undervisningen med. Kanske blir nödvändigt retuschera där också snart?

Bättre göra som katolikerna och avsäga sig Bibeln som högsta auktoritet för att istället gå in under den kyrkliga traditionens villkor. Verkar som Pingströrelsen är på god väg att luckra upp i sina bibliska ställningstaganden för att rädda sina sinande församlingar. Att pingst idag anställer pastorer som inte tror på det bibliska dopet är inte förvånande. Det får nog snarare ses som en konsekvens av att man under tidigare år suktade efter att bli erkända i kyrkoekumeniska sammanhang. Redan där och även innan började kompromisserna.

En rörelse som grovflörtar och ingår förbund med romeska katolska kyrkan på det sätt som pingst gjort har för länge sedan förlorat sin ursprungliga identitet.

Kommentarer

Theodor sa…
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Theodor sa…
Tror inte att man ska stödja sig enbart på en vers!
Kolla här
Berno sa…
För att bli frälst handlar det om att tro på Herren Jesus. Håller med. Men som en konsekvens av frälsningen är dopet nödvändigt, för att, som bibeln lär, begrava den gamla människan. Nu handlade artikeln jag länkade till om hur pingst i sina ekumeniska strävanden är på väg att kompromissa bort dopets betydelse, det blir inte så nödvändigt längre.
För övrigt finns det långt mer än en vers som talar om dopets nödvändighet och betydelse.
Theodor sa…
Betyder det då att du skulle avvisa de troende som pga sitt samvete inte anser att de ska döpas "PÅ NYTT" fast av allt går fram att de verkligen tillhör Herren?

Fråga 2 Om du svarar ja på första frågan undrar jag om du tror att dessa heller tillhör Herren och ska räknas som Guds barn (tillhör den universella församlingen)?

Fråga 3 Om man nu tillhör den universella församlingen genom tron, ska man då kunna avvisa uppriktigt troende att få vara församlingsmedlemmar lokalt?

Fråga 4 Är det ytterst inte först och främst personens eget ansvar att låta döpa sig?
Berno sa…
Theodor, vad menar du med att döpas "på nytt"? Är inte helt säker på att jag vet hur du tänker där.
Anonym sa…
Det är Herren Jesu Kristi trofasthet som är din frälsning. Det är inte din tro som gör dig frälst, utan hans.
Antar att "döpas på nytt" är att den som döpts som spädbarn tvingas att förneka det dopet och "döpas om" som att det första (och enda nödvändiga) inte vore giltigt.
Berno sa…
Barnbegjutning är något helt onödigt. Barnen hör redan till Guds rike. Jesus tog barnen till sig och välsignade dem.
Theodor sa…
@Berno: Jo, jag menade "döpas om" även om jag ju vet och egentligen själv tycker att barndop inte är ett dop i bibelns mening. Jag anser dock att vi inte ska göra dopfrågan till ett "schibbólet (Dom.12:6)" och ska kunna acceptera att vi har olika bakgrunder precis som så klart framgår från Rom.14 att man ska göra saker för att man innerst inne är övertygad! inte därför att vissa ledande bröder i nån församling är övertygade om det. Den starke i tron ska kunna acceptera den svage och ha fördrag med det. Det är så man uppfyller Kristi lag och inte genom att avkräva att ha rätt åsikter! Vi är inga muslimer! De tänker ju så, men inte vi kristna!

@Emma Helt rätt! Vi lever enbart av nåd pga Jesu tro.
Berno sa…
Vi är frälsta pga tro på Jesus. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och med munnens bekännelse frälst.
Dopet har ingen frälsande verkan i sig själv, vilket exempelvis Svenska kyrkans bekännelseskrifter meddelar. Dopet är inte heller något nådemedel. Nåden är att vi blir frälsta genom tro på Jesus. Han har gjort det så, ett Guds verk från början till slut men där han samverkar med människan. Han har lagt ned egenskaper i människan, samvetet, han kallar och den som svarar ja på kallelsen blir frälst.
Kyrkan låter påskina att frälsningen beror på deras sakrament, att Gud verkar genom sakramenten, vilket är ett stort bedrägeri som vilseför tusentals människor.
Theodor sa…
@Berno
Allt det du skrev sist instämmer jag på, men det är inget svar på mina frågor hittills!
Berno sa…
Theodor, det bibliska dopet är ett; troendedopet. Om du med att döpas på nytt syftar på dem som räknar barnbegjutning som giltigt dop så är vi inte överens. Barnbegjutningen har ingenting med biblisk lära att göra och är inget dop.

Vem som tillhör Herren eller inte kan jag inte svara på. Men vår uppgift är att förkunna evangelium och döpa dem som kommit till tro. De största svårigheterna tror jag inte är att förklara detta för icke troende eller nyomvända. Bibeln är tydlig när det gäller undervisning om frälsning, dop i vatten, andedop, nådegåvor etc. Däremot för dem som bär på religiösa kyrkliga traditioner, vars tänkesätt färgats av mångåriga ritualer blir det mer knepigt att nå fram med budskapet.

Då det gäller medlemsskap använder sig de flesta församlingar idag av någon form av registrering med medlemskort till den enskilde. Själv tror jag inte på den formen. I vår församling har det aldrig funnits några medlemmar. Tror inte heller att det fanns några medlemskort i de första församlingarna. Hur som helst vet man vilka som är ens syskon eftersom livet i församlingen bygger på daglig gemenskap.

I en församling väljer man inte sina andliga syskon. Det är en fråga om födelse, att vara född på nytt. Då ÄR man syskon. Vi välkomnar alla som på den grunden vill dela gemenskapen. Ingen tvingas att låta döpa sig eftersom dopet handlar om en personlig övertygelse; att låta döpa sig. Dock förkunnar vi och uppmanar den som vill leva för Jesus att begrava sin gamla människa i dopets vattengrav.
Theodor sa…
@Berno!
Bra! Håller med! Jag anser heller inte att barndop är något dop alls! Men de som gör det och på något sitter fast i utombibliska tankar (som vi kanske alla gör mer eller mindre fast vi inte vet om det för vi alla färgas väl på något sätt av vår tid och kultur)behöver tålmodigt mottas! Den som vill vara med oss och visar detta på ett uppriktigt sätt utsätter sig för påverkan av Guds Ord och så småningom lär man förstå sig på saker och ting som man inte var mogen för innan! Egentligen tycker jag som du när det gäller medlemskap (församlingen är väl ändå ingen förening utan en organism!!) mne samtidigt kan det vara viktigt om man ska vända sig till "församlingen" att behöver utlysa ett församlingsmöte att man måste kunna skilja på vem som ingår där. Ämnet man vill tala om kan vara så pass kännslig att besökare ska avhållas att vara med där, eller? Tänk på Matt. 18:17
Berno sa…
Theodor, instämmer. Församlingsmötet är ju till för att ta upp interna angelägenheter. Helt klart är det viktigt veta vem som har rätt att vara med där och inte. Men tror du inte att om man är med i församlingen så vet man vilka som delar gemenskapen där? Det kanske är så att många församlingar är för stora och opersonliga? Det blir lätt en tävlan idag om att ha så stora församlingar som möjligt. Måste vara bättre dela upp dem i mindre enheter och sprida ut sig, vilket också skulle gagna spridandet av evangelium. Tänker på församlingen i Jerusalem som inte kom vidare förrän en förföljelse drabbade dem så att de blev kringspridda och evangelium blev predikat på nya platser.
Theodor sa…
Okay, vi verkar vara ganska så överens. Samtidigt frstår du kanske bättre varför jag personligen vill öppna upp för dem som jag fullt ut erkänner som troende pga samtal och annat men pga sin dopsyn inte skulle kunna vara med som medlem. Jag tror att Herren vill att vi följer hans väg helt och fullt men iband kan det ta tid innan vi mognar till och inser hur saker och ting ligger till. Som sagt dopet ska inte bli till ett shibbolet!