Den "objektiva" svenska skolan

I svenska skolor presenteras evolutionsläran som den enda vetenskapligt korrekta metoden att undervisa om. Trots att hela teorin är uppbyggd kring vaga antaganden.

Då andra möjliga sätt till jordens uppkomst presenteras beläggs dessa med munkavel. Följande utspelar sig i Eskilstuna enligt Eskilstunakuriren:

Elev kränkt då läraren ifrågasatte Darwin
Skolinspektionen fick i veckan in en anmälan mot en lärare på vuxenutbildningen i Strängnäs. Anmälaren menar att läraren på ett olämpligt sätt ska ha presenterat ett alternativ till Darwins evolutionslära, så kallad Intelligent Design.


Tänk vad inkrökta svenska skolor kan vara som inte vågar låta eleverna förutsättningslöst få bilda sig en uppfattning. Det är det som kallas för objektivitet.

Personligen tror jag på en skapande Gud som sade och det blev. Som kronan på verket skapade han människan, till sin egen avbild och satte henne att råda över skapelsen, och att vårda den. Det är den mest logiska förklaring som finns.

Drar mig till minnes ett torgmöte jag deltog i där det kom fram en ung kvinna och ställde några frågor som ledde in samtalet på evolution kontra skapelse. För henne var det en chock att höra att det fortfarande finns människor som tror på skapelsen.

Den indoktrinering som pågått och pågår i dagens skolor fördummar genom att ständigt inpränta i elevernas medvetande, att så och så var det. Först var du ett urdjur som blev.... osv. Det är som att ihärdigt påstå att en blå färg är röd. Säger du det tillräckligt många gånger så kommer den blå färgen uppfattas som röd.

Dåren säger i sitt hjärta att det inte finns någon Gud.

Idag (9/12) publicerar DN ett uttalande av George Bush om skapelse/evolution.

Kommentarer

Anonym sa…
Evolutionsteorin är en teori som är hårt testad och befunnit sig hålla måttet. ID/kreationism har dock inte klarar av att leverera minikravet som vi har på naturvetenskapliga teorier; att kunna leverera testbara hypoteser som efter prövning kan falsifiera eller bekräfta teorin.

Därför ska vi inte lära ut ID/kreationism som alternativ teori, lika lite som vi lär ut astrologi eller historierevisionism som jämbördiga alternativförklaring breved astronomi resp. riktig historieforskning.

mvh
/david
Anonym sa…
Vad har man bevisat med evolutionsteorin ? Vilka bevisen finns ? DET FINNS JU INGA BEVIS !
Även proffesor Antony Flew, (som flera årtionden var ledande evolutionist inom vetenskapliga kretsar) HAR SEDAN NÅGRA ÅR TILLBAKA BLIVIT ÖVERTYGAD OM ATT DET FINNS GUD OCH BYT SIDAN (Kolla på Vikipedia). Hälsningar från Kroatien !
Anonym sa…
Det finns gott om bevis för evolutionsteorin, i form av fossiler, DNA-jämförelser, konkreta experiment i laboratorium där grundläggande mekanismer i evolutionen granskas i realtid osv.

Antony Flew har mycket riktigt blivit troende, deist närmare bestämt. Men det betyder inte att han nu hävdar att evolutionsteorin är oriktig. Värt att nämna att merparten av jordens kristna inte har svårt med vetenskap och evolution eller att förena dessa med sin tro, utan endast en minoritet.

mvh
/david
Anonym sa…
U NEJ... det finns inga övergång fossiler mellan arterna. Det går inte att bevisa att människan har utveklats från ett urdjur. Och DNA med sin komplicitet är bara bevis om att det finns Gud ( detta kunde inte skapas genom okontrolerade eksplosioner och vulkan utbrot).
-Att kombinera Kristendomen och evolutionsteorin går inte. Vi riktiga Kristna förlitar oss till Guds ord dvs. till Bibeln.
- Vad majoriteten av folk tycker bryr mig inte eftersom jag respekterar inte demokratin (MAJORITET KAN HA FEL), det enda mojliga lösningen blir TEOKRATI, mesianska rike med Jesus Krisus som konungen där Bibelns lagar skall gälla.
- Vad de lär i skolorna och på universitet ( de är helt under Frimurarnas kontroll ) och klart att de verkar emot Gud. Man kan se deras "frukter"... inom sista 100 år de lyckades helt förinta Europa och Västvärlden och förvandla det till Sodoma och Gomora.
- Det räcker att man ser dagens ungdomar med alla dessa rent satanistiska symboler på deras kläder på att man tappar all förtroende på de, på deras skolor, universitet och "lärare".
Dessa "skolor" de är Satans Tempel där ungdomar förnedras under ÖVERVAKNINGS KAMEROR och fustras i Antikristandan och indoktrineras på alla sätt och vis för att lättare akceptera kommande Antikristvälde.
Anonym sa…
Vi har en läroplan, den ska följas.
Där står ingenting om att ID ska läras ut som ren o skär fakta till elever.

Att berätta om att det finns de som tror på ID för elever är en helt annan sak än att presentera det som fakta och sedan avkasta darwins teori som har god vetenskaplig grund.

Vi har fri tro i sverige, men en lärare skall inte lära ut sina privata teorier på det sättet.
Vissa människor som inte kan granska och tycka saker själv kan faktiskt bli lurade att tro att det är sanning.
Är det inte skillnad på ID och den kristna skapelseberättelsen? Jag menar de som tror på ID behöver väl inte nödvändigtvis vara kristna, även om det är kring krsitendomen ID har vuxit fram som teori?

Jag håller otvivelaktigt med om att majoriteten kan ha fel, men för den sakens skulle betyder det inte att en minoritet bland andra har rätt. Och att lära ut ID i skolan som fakta går inte då det inte finns nån direkt konsensus om vad den egentligen innebär, eller? När jag läste teologi och frågade om man trodde att den kristna guden verkligen skapade världen på 7 dagar fick jag svaret: "ja, kanske... eller också är det vi upplever som 7 dagar egentligen flera tusen år för gud", vilket jag tycker är en oerhört dålig bortförklaring.

Jag tycker att livet är mycket häftigare än att reduceras till nåt som skapats av en gud som ändå kan skapa precis vad som helst...
Anonym sa…
Det finns gott om mellanformer som t.ex Tiktaalik som är en mellanform mellan fiskar och de första landlevande djuren.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiktaalik

Likaså vet vi vad som får DNA att förändras och utvecklas, även där talar vi om en evolutionär utveckling som har gått från det enkla till det mer komplexa.

Majoriteten kan naturligtvis ha fel, men minoriteten får inte rätt bara för att den höjer rösten och stampar med foten. Utan alla som vill hävda sin ståndpunkt måste komma med argument och evidens för den. Något som kreationisterna inte kan, istället så försöker man använda påstådda misslyckanden hos evolutionsteorin för att argumentera för sin sak.

Sister Morphine! Visst finns det en viss skillnad mellan ID och ren skapelsetro. ID är ett försök att verka vetenskapliga och begreppet fick spridning efter att USAs HD 1987 förbjöd utlärning av kreationism i skolorna. Därför bytte man ut Gud mot Designern.

Och Ja, livet och universum är betydligt häftigare att se som något framalstrat under lång tid än som något en allsmäktig Gud skulle kunna göra av navelludd på ett ögonblick.

mvh
/david
Anonym sa…
Nej detta med Tiktaalik håller inte. Det skulle finnas massor av övergångs fossiler överalt på jorden. T ex övergång från får till häst o sv.
-Gud skapade djur enligt DERAS GRUPPER som det står i Bibeln och inom varje GRUPP djur kan kombineras dvs. skapa NY HUNDRAS AV REDAN BEFFINTLIGA HUNDAR, ELLER SKAPA EN BLANDRAS AV MÄNNISKOR GENOM ATT KOMBINERA VITA OCH SVARTA men ÖVER GRUPPGRÄNSERNA GÅR INTE ALS ! Man kan inte kombinera människor och apor, hundar och katter, får och häst osv. DET GÅR INTE ALS ! Klart att det finns vissa djurarter som har utdöt. T ex dinosaurus och den Tiktaalik .
Anonym sa…
Det finns ingen anledning att anta att det borde finnas en mellanform mellan får och häst av det enkla skälet att hästen inte är utvecklad från fåret. Hästens evolution med alla dess mellanformer är f.ö väl kartlagd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_horse

Hunden som du talar om är däremot ett väldigt intressant exempel på vad medvetet urval, intelligent design kan åstadkomma genom att alla hundar har en gemensam anfader i Vargen och har avlats fram medvetet av människan.

Mer än 99% av alla organismer som har levt är utrotad, om du skulle ha lassat en bråkdel av dessa på en Ark så skulle den ha sjunkt som en sten pga av vikten.

mvh
/david
Anonym sa…
Darwinismen är bara en religion, och ingen annat. Evolutionisterna.... en sekt !
Anonym sa…
Svensk proffesor Heribert Nilsson har sagt : eftr 40 år av min forskning ser jag som helt omöjligt att bevisa evolutionsteorin !
Varför denna ohämmande name dropping i religionsdiskussioner?
Anonym sa…
Anonym: Ingenting blir sant bara för att en professor har sagt det och ingenting blir heller sant för att man med kraft hävdar det.

Men har du goda sakargument och evidens för din sak så kan jag tänka mig en fortsatt diskussion.

mvh
/david
Anonym sa…
Det är inte så lätt att debattera om Intelligent Design i Sverige. Den bok som på allvar satte fart på debatten i USA är "Darwin's Black Box" av Michael Behe. Den utkom 1996. I Sverige finns den på stadsbiblioteken i Stockholm och Värnamo, samt på högskolorna i Umeå, Södertörn, Kristianstad och Lund. Det är allt.

Och ändå är själva argumenteringen inte svårare att läsa än vanlig tidningstext. Däremellan lägger Behe in klipp från vetenskapliga skrifter, så att läsaren själv kan se vad som sägs där.

Själv tog jag till mig Behe's beskrivning av hur blodet förmår koagulera när man får ett litet sår. Dels därför att det här verkligen är ingenjörskonst på högsta nivå, dels därför att det inte finns något utrymme för "trial and error". Om inte blödningen slutar, dör man ju. Men om inte koaguleringen stoppar i tid, utan fortsätter in i kroppen, då dör man också. Konstruktionen måste ha varit exakt ända från början; det har inte funnits något utrymme för att testa "lite mer" eller "lite mindre".

Och det här är en avancerad konstruktion! Wikipedia har en bild av "the blood coagulation cascade" som ger en antydan om den saken:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coagulation

Men darwinisterna påstår att konstruktioner som denna har kommit till genom en serie "misstag", alltså slumpmässiga genetiska ändringar som bara råkar ske, den ena efter den andra efter den tredje o.s.v., så att det blir något användbart av det hela till sist... "Tro, lilla hjärtat, bara tro".