Den "objektiva" svenska skolan (2)

Att föräldrar tar sitt föräldraansvar och själva vill sörja för på vilket sätt deras barn på bästa sätt ska undervisas är något det svenska samhället inte klarar av att se. Idag skriver DN om en familj som planerat resa utomlands och som i detalj planerat allt, inklusive barnens skolgång. Resultatet kan du läsa om i DN. Trångsynt och enkelspårigt i ett land som talar om att främja det mångkulturella och allsidiga. Men det är bara tomma ord. Skolan blir alltmer en indoktrineringsanstalt som vill lägga beslag på eleverna från allt tidigare åldrar. Föräldrarna ska helst sitta på åhörarplats utan att lägga sig i.

Skolans inskränkta syn då det gäller utvecklingslära kontra skapelsetro är skrämmande. Efter att ha skrivit om fallet Eskilstunakuriren uppmärksammat, tipsades jag om en länk till Skolverket, där en tolkning av vad läroplanen säger om vetenskap kontra skapelsetro presenteras:

"Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. "intelligent design", är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning. Däremot är det inte förbjudet för en skola, fristående eller kommunal, att behandla t.ex. "intelligent design" i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör anspråk på att denna föreställning skulle vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen.
---
I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar.
---
Problem uppstår däremot om skolan skulle anse att dessa inte går att förena."


Kommentarer

Anonym sa…
Familjen gör helt rätt!
Vi har själva varit där nere och kan bara säga att kunskapen som dom får med sig från Koh Lanta är desto mer än vad dom kan få från Sverige.
Min åsikt är att kommunen och skolan är bara avundsjuka. Om dom bara visste vilka erfarenheter barnen får av en sådan resa, så skulle dom önska att fler barn hade möjligheten att göra likadant.
Vi vill önska familjen en underbar resa.
MVH Fjärdhundra