Barmhärtighetsmord...

...kallades det i Tyskland.

Ingen människa har rätt att avsluta en annan människas liv, vare sig det ofödda barnets eller under något annat skede av livet.
"Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken."

Kommentarer

Anonym sa…
Men gud har tydligen rätt.. heja hyckleri och skenhelighet.

1 Sam 15:2-3 Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. 3 Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.'
Berno sa…
Anonym;
Guds budskap till människan är att hon är förlorad genom sin egen synd, men trots det bereder Gud en väg till frälsning. Det handlar om ett Guds verk från början till slut. Frälsningen är en gåva från Gud, som sände sin son Jesus till världen. Ingen kan genom sina egna goda gärningar, oavsett avsikter, förtjäna frälsningen. Den ges av nåd. Vi är med andra ord benådade från en säker död i synder och överträdelser.

Gamla testamentets texter är skrivna under en tid som Gud förbereder sin frälsning för människan. Många av berättelserna är som skuggbilder eller förebilder som pekar fram mot Nya testamentet och får sin uppfyllelse i Jesus Kristus.
Vid flera tillfällen återkommer orden Amalek och amalekiterna, första gången i Exodus (2 mosebok). Amalek har alltid uppträtt med syftet att omintetgöra Guds frälsningsplan. Budskapet till det folk som Gud utvalde, judarna, för att förbereda vägen till frälsning, var att ingen kan bli frälst genom Amalek, att allt vad han representerar måste utrotas.

I Nya testamentet förklaras det med att ingen kan bli frälst genom sitt eget kött (en bild på Amalek, egna gärningar etc.). Köttet åstadkommer död men Anden ger liv.

Rom 8:1 Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.
Rom 8:2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. - - -
Rom 8:6 Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

I Gamla testamentet härskade inte nåden. Där gällde öga för öga och tand för tand. Trots det kan man läsa flera händelser om hur Gud låter barmhärtighet gå före rätt. Däremot då vi kommer in i Nya testamentet så öppnas en helt ny möjlighet för alla människor, alla folkslag, att genom nåd få bli frälsta. Vi kan kalla den för nådatiden. Det är den tiden vi lever i. Gud erbjuder frälsning och evigt liv genom sin Son Jesus Kristus.
Anonym sa…
nej, gud erbjuder inte evigt liv efter döden. gud finns inte, man är död när man har dött. kom gärna med npågot bevis för dessa fantasier du har.
Anonym sa…
En av bevisen : proffetiorna i Bibeln ! I Uppenbarelseboken sägs att en bild skall kuna tala !
Genom flera sekel det betraktades som en av Bibelns mirakel. MEN MIRAKLAR FINNS INTE, DET FINNS BARA MÄNNISKANS OKUNSKAP !
Nu kan man gå i affär och köpa plasma TV så har man en bild som talar....