Koloss på lerfötter

En profetisk påminnelse om vart EU är på väg går att lyssna till i Radio Maranata som tidigare ikväll hade direktsändning med anledning av att Sveriges Riksdag ska rösta om Lissabonfördraget.

Den uppkomna globala finanskrisen skapar osäkerhet och förtvivlan hos stora delar av världens befolkning. Man ropar efter fred, trygghet och rättvisa. Går det att lösa med ett starkt EU och med en stark ledare som får obegränsad makt?

Dan 2:40 Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra.
Dan 2:41 Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord.
Dan 2:42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt.
Dan 2:43 Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera.
Dan 2:44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen;
Några relaterade länkar: DN SvD Dagen Sydsvenskan Folkbladet GP Arbetarbladet Aftonbladet Aftonbladet

Kommentarer

Anonym sa…
Folket har inte en blekaste aning om vad det hela handlar om och våra "representanter" i regering och riksdag utgör ett samlat block som mörklägger alltihop så gott de kan i medveten beslutsamhet att hålla folket utanför. Vi har i praktiken auktoritärt styre i detta land.