Homorörelsens lyckade kupp

Regeringen har nu bråttom med att komma fram till hur en framtida äktenskapslag ska se ut. Frågan har bollats fram och tillbaka och målet, att krossa äktenskapet som en förening mellan man och kvinna, verkar uppnås.

Homorörelsen, som egentligen inte har något som helst intresse av rättigheten att ingå äktenskap, klarar inte av att se att det finns människor som värderar högt den konstitution som Gud instiftat och förordnat.

Idag har vi i Sverige en partnerskapslagstiftning som drevs igenom för att tillgodose ett påstått behov bland tusentals homosexuella. När rättigheten blev ett faktum visade det sig att intresset inte handlar om att vilja ingå ett livslångt förhållande med sin partner utan snarare är syftet att underminera familjekonstitutionen som sådan.

Lyckas man nu med att avskaffa äktenskapet och istället införa en civil registrering för alla, oavsett typ av förhållande, har man kommit ytterligare en bit på väg. Men tro inte att dessa människofientliga ulvar kommer nöja sig med det. Nästa steg kommer, och nästa.

Debatten som flera politiska partiers ungdomsförbund lyft fram om tillåtandet av polygami exempelvis, är nog den fråga som kommer att tvingas in i politikernas agendor framöver.

Läs även Dagen

Kommentarer

Rolf sa…
Att polygami börjat diskuteras visste jag inte. Som troende undrar jag snart om vi inte börjar få ett samhälle med likheter utefter hur det var i Sodom och Gomorra.
Anonym sa…
Att månggifte är vanligt i hela Gamla testamentet tycks du vara ovetande om. Men hänvisa till den boken låtsas du göra.

Bengt
Anonym sa…
Att månggifte var vanligt på GT:s tid betyder inte på något vis att det var Guds ursprungliga plan och syfte för människan. När Gud skapar människan säger han att mannen ska hålla sig till sin hustru, för att de två skall vara ett kött - inte de tre, eller fyra.
Att sedan människan i sitt hjärtas hårdhet inte kan acceptera Guds plan och vilja är ett problem. Vi får vara tacksamma för att Gud i sin långmodighet har visat nåd, och haft fördrag med okunnigheten.
Anonym sa…
Zebastian

Nog är det besynnligt att Gud enligt Gamla testamentet inte fördömer månggifte trots fördömanden av massor av andra saker.

Bengt
Anonym sa…
Bengt

Jag vet inte om du riktigt förstod min poäng.

Guds rättfärdighet fördömer månggifte, då det är något som strider mot skapelsens ordning - och därmed Gud själv. Men Gud är nådefull och visar långmodighet, det är därför vi kan vara där vi är idag.

Sen kan man självklart lyfta fram David, Salomo, Jakob m.fl. i gamla testamentet som hade flera hustrur, men det står ingenstans att det var Guds vilja att de skulle ha flera hustrur. Snarare var det det mänskliga begäret som låg bakom.

Sen att Gud trots det välsignade deras liv, kan inte ses som något annat än bevis på Guds nåd och barmhärtighet mot oss människor.